Энгийн MARC ISBD
Зүйлийн төрөл Байршил Ангилал Дансны дугаар Төлөв Буцааж өгөх огноо Баркод Формат Ном захиалганд байна
Ном Ном
Архив фонд
11
Номын сан номзүйн ангилал 42182 Ном захиалахад бэлэн байна. 003110042182 11
Ном Ном
Үзэсгэлэн (С. Гэрэлтуяа)
2
Номын сан номзүйн ангилал 96727 In transit from Монгол номын фонд to Үзэсгэлэн (С. Гэрэлтуяа) since 2022-07-21 10:24:29 000020096727 2
Ном Ном
Монгол номын фонд
2
Номын сан номзүйн ангилал 96728 Ном захиалахад бэлэн байна. 000020096728 2
Нийт захиалга: 0

Монгол

Зурган дээр дарж хар