Та бүртгэлийн мэдээллээ шинэчлэхийг хүсвэл үнэмлэх нээлтийн номын санчид хандана уу.
Номын сан:
Үндсэн мэдээлэл:
  1. Шаардлагатай
  2. Шаардлагатай
Ажил байдал:
  • Хаяг: