Мягмартогтох Т. (Todko Samson) Чамд хэн итгэх юм бэ? номын хавтасны зураг