Энгийн MARC ISBD
Зүйлийн төрөл Байршил Ангилал Дансны дугаар Төлөв Буцааж өгөх огноо Баркод Формат Ном захиалганд байна
Ном Ном
Архив фонд
11
Номын сан номзүйн ангилал 42178 Ном захиалахад бэлэн байна. 003110042178 11
Ном Ном
Монгол номын фонд
2
Номын сан номзүйн ангилал 96721 Ном захиалахад бэлэн байна. 000020096721 2
Ном Ном
Үзэсгэлэн (С. Гэрэлтуяа)
2
Номын сан номзүйн ангилал 96722 Ном захиалахад бэлэн байна. 000020096722 2
Нийт захиалга: 0

Монгол

Зурган дээр дарж хар