Ууц нурууны өвдөлт ба үе мөчний хэрх өвчнийг анагаах арга

53.54
Б 337 Батманхелиж Ф.
Ууц нурууны өвдөлт ба үе мөчний хэрх өвчнийг анагаах арга / Орч. Ё.Чойдог; Хян. Ж.Цог;.- УБ.: Сэлэнгэпресс., 2018.- 106х.: .- ISBN 978-99978-2-233-8: 9000.00₮.9000.00₮.9000.00₮.
11-42178  2-96722  2-96721