Ууц нурууны өвдөлт ба үе мөчний хэрх өвчнийг анагаах арга (Record no. 590999)

MARC details
000 -Удирдлага
Ном зүйн бүртгэл тоо буюу кодлох утгыг агуулсан 01058nam a22002297a 4500
001 - ХЯНАЛТЫН ДУГААР
Олон улсын тоон код 39885
003 - ХЯНАЛТЫН ТОО ТОДОРХОЙЛОГЧ
Код MN-UlNLM
005 - ХАМГИЙН СҮҮЛИЙН ҮЕИЙН ХЭЛЦЛИЙН ОГНОО БА ЦАГ
Тухайн бичилтийг бичсэн засварласан сүүлийн огноо. 20220926112440.0
008 - ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ-ЭЛЕМЕНТҮҮДИЙН ӨГӨГДЛИЙН УРТ
fixed length control field 220117t2018 mp ||||| |||| 00| 0 mon d
020 ## - ОЛОН УЛСЫН СТАНДАРТ НОМЫН ДУГААР-ISBN
Олон Улсын Стандарт Номын Дугаар 978-99978-2-233-8
040 ## - ЭХ СУРВАЛЖИЙГ ТОДОРХОЙЛОН БИЧИХ
Анхны каталогийн байгууллага Монгол Улсын Үндэсний номын сан
084 ## - БУСАД АНГИЛЛЫН ДУГААР
Ангиллын нэр Номын сан номзүйн ангилал
Анги 53.54
Зохиогчийн 3-н тэмдэгт Б 337
Шинжлэх ухааны мэдлэгийн салбар Анагаах ухаан - 5
100 1# - ЗОХИОГЧИЙН ХЭСЭГ
Зохиогчийн нэр Батманхелиж Ф.
245 0# - ҮНДСЭН ГАРЧИГ
Гарчиг Ууц нурууны өвдөлт ба үе мөчний хэрх өвчнийг анагаах арга
Оролцогчдын тухай мэдээ Орч. Ё.Чойдог
-- Хян. Ж.Цог
260 1# - ГАРАЛТЫН ТУХАЙ МЭДЭЭ
Хэвлэгдсэн газар УБ
Хэвлэлийн газар Сэлэнгэпресс
Хэвлэгдсэн он 2018
300 ## - ТООНЫ МЭДЭЭ
Хуудасны тоо 106х
546 ## - ХЭЛНИЙ ТУХАЙ МЭДЭЭ
Хэл Монгол
653 ## - ТҮЛХҮҮР ҮГС
Түлхүүр үг Анагаах ухаан
-- Физик эмчилгээ, рашаан сувилал
740 ## - НОМЫН АГУУЛГЫН ГАРЧИГ
Номын гарчгууд 1-р бүлэг. Архаг хууч өвчнүүд гэж юу вэ.
-- 2-р бүлэг. Бүслэхийгээр өвдөх.
-- 3-р бүлэг. Нурууны өвдөлт ба суудлын мэдрэл.
-- 4-р бүлэг. Үе мөчний хэрэх өвчин
856 ## - ЭЛЕКТРОН БАЙРЛАЛ БА ХОЛБООС
Төрөл Хэвлэмэл ном
942 ## - ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨРӨЛ
Төрөл Ном
Holdings
Буцаан татагдсан төлөв Хасагдсан шалтгаан Ангиллын нэр Гэмтсэн төлөв Захиалах боломжгүй Үндсэн номын сан Одоогийн байршил Формат Бүртгэсэн огноо Бүрдүүлэлтийн эх үүсвэр Үнэ Нийт уншлаганд гарсан тоо Дансны дугаар Баркод Хамгийн сүүлд байсан огноо Фактур мөрийн дугаар Төрөл
    Номын сан номзүйн ангилал     Архив фонд Архив фонд 11 2022-02-11 Худалдан авсан 9000.00   42178 003110042178 2022-01-17 220517.00 Ном
    Номын сан номзүйн ангилал     Монгол номын фонд Монгол номын фонд 2 2022-02-11 Худалдан авсан 9000.00   96721 000020096721 2022-01-17 220517.00 Ном
    Номын сан номзүйн ангилал     Монгол номын фонд Үзэсгэлэн (С. Гэрэлтуяа) 2 2022-02-11 Худалдан авсан 9000.00   96722 000020096722 2022-11-22 220517.00 Ном