Энгийн MARC ISBD
Зүйлийн төрөл Байршил Ангилал Дансны дугаар Төлөв Буцааж өгөх огноо Баркод Формат Ном захиалганд байна
Ном Ном
Архив фонд
11
Номын сан номзүйн ангилал 42183 Ном захиалахад бэлэн байна. 003110042183 11
Ном Ном
Үзэсгэлэн (С. Гэрэлтуяа)
2
Номын сан номзүйн ангилал 96729 Ном захиалахад бэлэн байна. 000020096729 2
Ном Ном
Монгол номын фонд
2
Номын сан номзүйн ангилал 96730 Ном захиалахад бэлэн байна. 000020096730 2
Нийт захиалга: 0

Монгол

Зурган дээр дарж хар