Чамд хэн итгэх юм бэ ?

84(5Мон)-44
M 985 Мягмартогтох Т. (Todko Samson)
Чамд хэн итгэх юм бэ ?: Роман "Хайр" хэмээх мөчир бүлэг / Ред. П.Сарангарав;.- УБ.: Адмон принт., 2020.- 215х.: .- ISBN 978-9919-22019-8: 19350.00₮.19350.00₮.19350.00₮.
: Миний хайрт, миний "хуримын гэрч" .- ISSN
11-42183  2-96730  2-96729