Энгийн MARC ISBD
Зүйлийн төрөл Байршил Ангилал Дансны дугаар Төлөв Буцааж өгөх огноо Баркод Формат Ном захиалганд байна
Ном Ном
Архив фонд
11
Номын сан номзүйн ангилал 42179 Ном захиалахад бэлэн байна. 003110042179 11
Ном Ном
Монгол номын фонд
3
Номын сан номзүйн ангилал 20827 Ном захиалахад бэлэн байна. 000030020827 3
Ном Ном
Монгол номын фонд
3
Номын сан номзүйн ангилал 20828 Ном захиалахад бэлэн байна. 000030020828 3
Нийт захиалга: 0

Монгол

Зурган дээр дарж хар