Энгийн MARC ISBD
Зүйлийн төрөл Байршил Ангилал Дансны дугаар Төлөв Буцааж өгөх огноо Баркод Формат Ном захиалганд байна
Ном Ном
Архив фонд
11
Номын сан номзүйн ангилал 42157 Ном захиалахад бэлэн байна. 003110042157 11
Ном Ном
Үзэсгэлэн (Д. Нарантуяа)
3
Номын сан номзүйн ангилал 20823 In transit from Монгол номын фонд to Үзэсгэлэн (Д. Нарантуяа) since 2022-10-12 10:13:48 000030020823 3
Ном Ном
Монгол номын фонд
3
Номын сан номзүйн ангилал 20824 Ном захиалахад бэлэн байна. 000030020824 3
Нийт захиалга: 0

Монгол

Зурган дээр дарж хар