Энгийн MARC ISBD
Зүйлийн төрөл Байршил Ангилал Дансны дугаар Төлөв Буцааж өгөх огноо Баркод Формат Ном захиалганд байна
Ном Ном
Архив фонд
11
Номын сан номзүйн ангилал 42150 Ном захиалахад бэлэн байна. 003110042150 11
Ном Ном
Монгол номын фонд
3
Номын сан номзүйн ангилал 20809 Ном захиалахад бэлэн байна. 000030020809 3
Ном Ном
Монгол номын фонд
3
Номын сан номзүйн ангилал 20810 Ном захиалахад бэлэн байна. 000030020810 3
Нийт захиалга: 0

Монгол

Зурган дээр дарж хар