Энгийн MARC ISBD
Зүйлийн төрөл Байршил Ангилал Дансны дугаар Төлөв Буцааж өгөх огноо Баркод Формат Ном захиалганд байна
Ном Ном
Архив фонд
11
Номын сан номзүйн ангилал 42145 Ном захиалахад бэлэн байна. 003110042145 11
Ном Ном
Монгол номын фонд
2
Номын сан номзүйн ангилал 96673 Ном захиалахад бэлэн байна. 000020096673 2
Ном Ном
Монгол номын фонд
2
Номын сан номзүйн ангилал 96672 Ном захиалахад бэлэн байна. 000020096672 2
Нийт захиалга: 0

Монгол

Зурган дээр дарж хар