Энгийн MARC ISBD
Зүйлийн төрөл Байршил Ангилал Дансны дугаар Төлөв Буцааж өгөх огноо Баркод Формат Ном захиалганд байна
Ном Ном
Архив фонд
11
Номын сан номзүйн ангилал 42123 Ном захиалахад бэлэн байна. 003110042123 11
Ном Ном
Монгол номын фонд
2
Номын сан номзүйн ангилал 96654 Ном захиалахад бэлэн байна. 000020096654 2
Ном Ном
Монгол номын фонд
2
Номын сан номзүйн ангилал 96655 Ном захиалахад бэлэн байна. 000020096655 2
Нийт захиалга: 0

Монгол

Зурган дээр дарж хар