Энгийн MARC ISBD
Зүйлийн төрөл Байршил Ангилал Дансны дугаар Төлөв Буцааж өгөх огноо Баркод Формат Ном захиалганд байна
Ном Ном
Архив фонд
11
Номын сан номзүйн ангилал 42119 Ном захиалахад бэлэн байна. 003110042119 11
Ном Ном
Монгол номын фонд
2
Номын сан номзүйн ангилал 96645 Ном захиалахад бэлэн байна. 000020096645 2
Ном Ном
Монгол номын фонд
2
Номын сан номзүйн ангилал 96646 Ном захиалахад бэлэн байна. 000020096646 2
Нийт захиалга: 0

Монгол

Зурган дээр дарж хар