Энгийн MARC ISBD
Зүйлийн төрөл Байршил Ангилал Дансны дугаар Төлөв Буцааж өгөх огноо Баркод Формат Ном захиалганд байна
Ном Ном
Архив фонд
11
Номын сан номзүйн ангилал 42069 Ном захиалахад бэлэн байна. 003110042069 11
Ном Ном
Монгол номын фонд
2
Номын сан номзүйн ангилал 96567 Ном захиалахад бэлэн байна. 000020096567 2
Ном Ном
Монгол номын фонд
2
Номын сан номзүйн ангилал 96569 Ном захиалахад бэлэн байна. 000020096569 2
Ном Ном
Монгол номын фонд
2
Номын сан номзүйн ангилал 96570 Ном захиалахад бэлэн байна. 000020096570 2
Ном Ном
Монгол номын фонд
2
Номын сан номзүйн ангилал 96568 Ном захиалахад бэлэн байна. 000020096568 2
Нийт захиалга: 0

Монгол

Зурган дээр дарж хар