Энгийн MARC ISBD
List(s) this item appears in: Соёл, урлагийн ажилтны өдөр-2022
Зүйлийн төрөл Байршил Ангилал Дансны дугаар Төлөв Буцааж өгөх огноо Баркод Формат Ном захиалганд байна
Ном Ном
Архив фонд
11
Аравтын ангилал 40678 Ном захиалахад бэлэн байна. 003110040678 11
Ном Ном
Үзэсгэлэн (Д. Нарантуяа)
3
Номын сан номзүйн ангилал 20829 In transit from Монгол номын фонд to Үзэсгэлэн (Д. Нарантуяа) since 2022-10-12 10:13:54 000030020829 3
Ном Ном
Монгол номын фонд
3
Номын сан номзүйн ангилал 20830 Ном захиалахад бэлэн байна. 000030020830 3
Ном Ном
Монгол номын фонд
3
Номын сан номзүйн ангилал 20831 Ном захиалахад бэлэн байна. 000030020831 3
Ном Ном
Монгол номын фонд
3
Номын сан номзүйн ангилал 20832 Ном захиалахад бэлэн байна. 000030020832 3
Ном Ном
Монгол номын фонд
3
Номын сан номзүйн ангилал 20833 Ном захиалахад бэлэн байна. 000030020833 3
Ном Ном
Монгол номын фонд
3
Номын сан номзүйн ангилал 18611 Ном захиалахад бэлэн байна. 000030018611 3
Ном Ном
Монгол номын фонд
3
Номын сан номзүйн ангилал 18612 Ном захиалахад бэлэн байна. 000030018612 3
Ном Ном
Монгол номын фонд
3
Номын сан номзүйн ангилал 18613 Ном захиалахад бэлэн байна. 000030018613 3
Ном Ном
Монгол номын фонд
3
Номын сан номзүйн ангилал 18614 Ном захиалахад бэлэн байна. 000030018614 3
Нийт захиалга: 0

Монгол

Зурган дээр дарж хар