Байгаль орчин-эрүүл мэнд (Record no. 64115)

MARC details
000 -Удирдлага
Ном зүйн бүртгэл тоо буюу кодлох утгыг агуулсан 00777 a2200229 4500
003 - ХЯНАЛТЫН ТОО ТОДОРХОЙЛОГЧ
Код MN-UlNLM
005 - ХАМГИЙН СҮҮЛИЙН ҮЕИЙН ХЭЛЦЛИЙН ОГНОО БА ЦАГ
Тухайн бичилтийг бичсэн засварласан сүүлийн огноо. 20220629132419.0
008 - ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ-ЭЛЕМЕНТҮҮДИЙН ӨГӨГДЛИЙН УРТ
fixed length control field a130t1997 mp ||||| |||| 00| 0 mon d
040 ## - ЭХ СУРВАЛЖИЙГ ТОДОРХОЙЛОН БИЧИХ
Анхны каталогийн байгууллага Монгол Улсын Үндэсний номын сан
084 ## - БУСАД АНГИЛЛЫН ДУГААР
Анги 51.1
Ангиллын нэр Номын сан номзүйн ангилал
Зохиогчийн 3-н тэмдэгт С 789
Шинжлэх ухааны мэдлэгийн салбар Анагаах ухаан - 5
100 1# - ЗОХИОГЧИЙН ХЭСЭГ
Зохиогчийн нэр Сүхбат Г.
245 0# - ҮНДСЭН ГАРЧИГ
Гарчиг Байгаль орчин-эрүүл мэнд
Оролцогчдын тухай мэдээ Хян. Г.Дашзэвэг
250 ## - ХЭВЛЭЛТИЙН ТУХАЙ МЭДЭЭ
Дахин хэвлэлтийн мэдээ 1
260 1# - ГАРАЛТЫН ТУХАЙ МЭДЭЭ
Хэвлэгдсэн газар УБ
Хэвлэлийн газар Асмо
Хэвлэгдсэн он 1997
300 ## - ТООНЫ МЭДЭЭ
Хуудасны тоо 18х
546 ## - ХЭЛНИЙ ТУХАЙ МЭДЭЭ
Хэл
653 ## - ТҮЛХҮҮР ҮГС
Түлхүүр үг Анагаах ухаан
-- Байгалийн шинжлэл
740 ## - НОМЫН АГУУЛГЫН ГАРЧИГ
Номын гарчгууд Агаар, түүний бохирдол.
-- Ус, түүний бохирдол.
-- Хөрс, түүний бохирдол.
856 ## - ЭЛЕКТРОН БАЙРЛАЛ БА ХОЛБООС
Төрөл Хэвлэмэл ном
942 ## - ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨРӨЛ
Төрөл Ном
Holdings
Хамгийн сүүлд байсан огноо Нийт уншлаганд гарсан тоо Дансны дугаар Баркод Хамгийн сүүлд уншлаганд гарсан огноо Төрөл Хасагдсан шалтгаан Гэмтсэн төлөв Захиалах боломжгүй Сан хөмрөг 5 Буцаан татагдсан төлөв Үндсэн номын сан Одоогийн байршил Формат Салбар Бүртгэсэн огноо Үнэ
2021-10-31 3 56842 02056842 2021-10-31 Ном           МУҮНС салбар МУҮНС салбар Ертөнц танхим 9 давхар /МУҮНС салбар/ 12 0000020568 2021-08-26 400.00
2022-09-23 1 56841 02056841 2016-04-11 Ном           МУҮНС салбар МУҮНС салбар Ертөнц танхим 9 давхар /МУҮНС салбар/ 12 0000020568 2021-08-26 400.00