51.1
С 789 Сүхбат Г.
Байгаль орчин-эрүүл мэнд / Хян. Г.Дашзэвэг;.- УБ.: Асмо., 1997.- 18х.: 400.00₮.400.00₮.
2-56842  2-56841