Ардчилалд шилжиж буй орнуудад сонгуулийн өргөн нэвтрүүлэг хийх удирдамж (Record no. 41876)

MARC details
000 -Удирдлага
Ном зүйн бүртгэл тоо буюу кодлох утгыг агуулсан 01727 a2200229 4500
003 - ХЯНАЛТЫН ТОО ТОДОРХОЙЛОГЧ
Код MN-UlNLM
005 - ХАМГИЙН СҮҮЛИЙН ҮЕИЙН ХЭЛЦЛИЙН ОГНОО БА ЦАГ
Тухайн бичилтийг бичсэн засварласан сүүлийн огноо. 20220615155053.0
008 - ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ-ЭЛЕМЕНТҮҮДИЙН ӨГӨГДЛИЙН УРТ
fixed length control field a130t2004 mp ||||| |||| 00| 0 mon d
040 ## - ЭХ СУРВАЛЖИЙГ ТОДОРХОЙЛОН БИЧИХ
Анхны каталогийн байгууллага Монгол Улсын Үндэсний номын сан
084 ## - БУСАД АНГИЛЛЫН ДУГААР
Анги 67.400.5
Ангиллын нэр Номын сан номзүйн ангилал
Зохиогчийн 3-н тэмдэгт А 728
Шинжлэх ухааны мэдлэгийн салбар Соёл, шинжлэх ухаан, боловсрол - 7
110 ## - ДЭЭД ГАРЧГИЙН МЭДЭЭ
Эрхлэн гаргасан байгууллагын нэр Глоб Интернэшнл ТББ
245 0# - ҮНДСЭН ГАРЧИГ
Гарчиг Ардчилалд шилжиж буй орнуудад сонгуулийн өргөн нэвтрүүлэг хийх удирдамж
Оролцогчдын тухай мэдээ Эмхт. Ж.Туул, Д.Мөнхбүрэн
-- Орч. С.Баяраа
250 ## - ХЭВЛЭЛТИЙН ТУХАЙ МЭДЭЭ
Дахин хэвлэлтийн мэдээ 1
260 1# - ГАРАЛТЫН ТУХАЙ МЭДЭЭ
Хэвлэгдсэн он 2004
Хэвлэгдсэн газар УБ
Хэвлэлийн газар Хаан принтинг ХХК.
300 ## - ТООНЫ МЭДЭЭ
Хуудасны тоо 32х
546 ## - ХЭЛНИЙ ТУХАЙ МЭДЭЭ
Хэл
653 ## - ТҮЛХҮҮР ҮГС
Түлхүүр үг Соёл шинжлэх ухаан боловсрол
-- Сонгуулийн хууль. Сонгуулийн систем
740 ## - НОМЫН АГУУЛГЫН ГАРЧИГ
Номын гарчгууд Ардчилалд шилжиж буй орнууд дахь сонгуулийн өргөн нэвтрүүлэг.
-- Сонгуулийн үеэр ХМХ-ийн шүүмжлэх, эрэн сурвалжлах болон чөлөөтэй ажиллахад тохиолдох бэрхшээлүүд.
-- Сонгуулийн компанид өргөн нэвтрүүлэг хүртээмжтэй байх талаар.
-- Сонгуулийн компанийг мэдээлэхтэй холбогдсон асуудлууд.
-- Сонгогчдын боловсрол.
-- Сонгуулийн компанитай холбогдуулан өргөн нэвтрүүлгийн бодлогыг боловсруулах арга механизмууд.
-- Олон улсын болон харьцуулсан хууль, стандартууд.
856 ## - ЭЛЕКТРОН БАЙРЛАЛ БА ХОЛБООС
Төрөл Хэвлэмэл ном
942 ## - ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨРӨЛ
Төрөл Ном
Holdings
Буцаан татагдсан төлөв Хасагдсан шалтгаан Ангиллын нэр Гэмтсэн төлөв Захиалах боломжгүй Үндсэн номын сан Одоогийн байршил Формат Бүртгэсэн огноо Үнэ Нийт уншлаганд гарсан тоо Дансны дугаар Баркод Хамгийн сүүлд байсан огноо Төрөл Хамгийн сүүлд уншлаганд гарсан огноо
    Номын сан номзүйн ангилал     Монгол номын фонд Монгол номын фонд 3 2021-09-13 1000.00   3589 03003589 2023-04-06 Ном  
    Номын сан номзүйн ангилал     Монгол номын фонд Монгол номын фонд 3 2021-10-21 1500.00 5 5739 03005739 2022-07-19 Ном 2022-07-19