74.9
М 362 Медина Ж.
Хүүхдийн тархийг хөгжүүлэх зарчмууд: Тэгээс таван насны ухаалаг, аз жаргалтай хүүхдийг хэрхэн өсгөх вэ? / Орч. Б.Төртүвшин, Б.Чингүүн;.- УБ.: 2015.- 208х.: .- ISBN 978-99973-3-209-7: 9000.00₮.9000.00₮.9000.00₮.
11-42128  2-96660  2-96661