Хүүхдийн тархийг хөгжүүлэх зарчмууд (Бичлэгийн дугаар. 590745)

000 -Удирдлага
Ном зүйн бүртгэл тоо буюу кодлох утгыг агуулсан 01268nam a22002297a 4500
001 - ХЯНАЛТЫН ДУГААР
Олон улсын тоон код 39885
003 - ХЯНАЛТЫН ТОО ТОДОРХОЙЛОГЧ
Код MN-UlNLM
005 - ХАМГИЙН СҮҮЛИЙН ҮЕИЙН ХЭЛЦЛИЙН ОГНОО БА ЦАГ
Тухайн бичилтийг бичсэн засварласан сүүлийн огноо. 20220926102759.0
008 - ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ-ЭЛЕМЕНТҮҮДИЙН ӨГӨГДЛИЙН УРТ
fixed length control field 220110t2015 mp ||||| |||| 00| 0 mon d
020 ## - ОЛОН УЛСЫН СТАНДАРТ НОМЫН ДУГААР-ISBN
Олон Улсын Стандарт Номын Дугаар 978-99973-3-209-7
040 ## - ЭХ СУРВАЛЖИЙГ ТОДОРХОЙЛОН БИЧИХ
Анхны каталогийн байгууллага Монгол Улсын Үндэсний номын сан
084 ## - БУСАД АНГИЛЛЫН ДУГААР
Ангиллын нэр Номын сан номзүйн ангилал
Анги 74.9
Зохиогчийн 3-н тэмдэгт М 362
Шинжлэх ухааны мэдлэгийн салбар Соёл, шинжлэх ухаан, боловсрол - 7
100 1# - ЗОХИОГЧИЙН ХЭСЭГ
Зохиогчийн нэр Медина Ж.
245 1# - ҮНДСЭН ГАРЧИГ
Гарчиг Хүүхдийн тархийг хөгжүүлэх зарчмууд
Гарчигт хамааралтай мэдээ Тэгээс таван насны ухаалаг, аз жаргалтай хүүхдийг хэрхэн өсгөх вэ?
Оролцогчдын тухай мэдээ Орч. Б.Төртүвшин, Б.Чингүүн
260 0# - ГАРАЛТЫН ТУХАЙ МЭДЭЭ
Хэвлэгдсэн газар УБ
Хэвлэгдсэн он 2015
300 ## - ТООНЫ МЭДЭЭ
Хуудасны тоо 208х
546 ## - ХЭЛНИЙ ТУХАЙ МЭДЭЭ
Хэл Монгол
653 ## - ТҮЛХҮҮР ҮГС
Түлхүүр үг Соёл, шинжлэх ухаан, боловсрол
-- Гэр бүлийн хүмүүжил ба боловсрол
740 ## - НОМЫН АГУУЛГЫН ГАРЧИГ
Номын гарчгууд Тархины хөгжлийн зарчмууд.
-- Удиртгал.
-- Жирэмслэлт.
-- Харилцаа.
-- Ухаалаг хүүхэд: Үр.
-- Ухаалаг хүүхэд: Хөрс.
-- Аз жаргалтай хүүхэд: Үр.
-- Аз жаргалтай хүүхэд: Хөрс.
-- Ёс суртахуунтай хүүхэд.
-- Дүгнэлт.
-- Практик зөвлөгөөнүүд.
856 ## - ЭЛЕКТРОН БАЙРЛАЛ БА ХОЛБООС
Төрөл Хэвлэмэл ном
942 ## - ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨРӨЛ
Төрөл Ном

No items available.