2023 “Үндэсний бичиг үсгийн баяр”

| Гарчгийг сонгох:
Монгол бичгийн хэлний зүй

Зохиогч:

Ботийн нэр: Өгүүлбэр зүйБотийн дугаар: Б.4Он: 2012Гарчиг: Монгол бичгийн хэлний зүй. Үг хорших ёс. Хоршин хүртээх ёс. Бэрх утгыг мэдэн чадагч. Үг найруулгын учирТүлхүүр үгс: Хэл шинжлэл Монгол хэлХуудасны тоо: 237х.Ангилал: 81.2МонЗохиогчийн 3-н тэмдэгт: М 692Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Монгол номын фонд [87212] (4ш). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
"Их цааз"-ын эх бичгийн судалгаа

Зохиогч: Батбаяр Б.

Он: 2008Гарчиг: "Их цааз" нь судалгаанд "Их цааз"-ын судалгааны тойм "Их цааз"-ын уг эхэд хийсэн шинжилгээ "Их цааз"-ын нэрийн тухайд "Их цааз"-ын хэл бичгийн шинжилгээ "Их цааз"-ын үсэг зүй, зөв бичих зүйн онцлог "Их цааз"-ын үгийн сан, үг зүйн онцлог "Их цааз"-ын эх бичигт холбогдох судалгаа "Их цааз"-ын кирилл үсгийн хөрвүүлэг, үгийн тайлбар "Их цааз"-ын латин галиг "Их цааз"-ын эх бичгүүдийн харьцуулсан судалгааТүлхүүр үгс: Түүх Түүхэн эх сурвалж Эх бичгийн судлал.Түүхийн туслах салбар ухаанХуудасны тоо: 242х.Ангилал: 63.2(5Мон)Зохиогчийн 3-н тэмдэгт: Б 332Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Монгол номын фонд [7091] (5ш). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
1400 жилийн өмнөх өвөг монгол хэл Хүйс толгойн бичээс (HT1)-ний судлал

Зохиогч: Хурцбаатар Л.

Ботийн нэр: Ботийн дугаар: Он: 2020Гарчиг: Оршлын анги, анхны ойлгогдохуун. 1-р анги, "Судалгааны удиртгал". 2-р анги, "Хүйс толгойн бичээс" (HTI)- ний судлал. 3-р анги, "Хүйс толгойн бичээс" (HTI)- тэй холбоотой дагалт судлал материалТүлхүүр үгс: Хэл шинжлэлХуудасны тоо: 388x.Ангилал: 81.2Мон-03Зохиогчийн 3-н тэмдэгт: Х-733Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Монгол номын фонд [19469] (2ш). Шилжүүлгэнд (1). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
Altaica-III

Зохиогч:

Он: 2004Гарчиг: Л.Болд. Түрэг монгол хэлний үндсэн тооны нэрийн гарлын болон бүтцийн харьцуулсан судалгаа. Чой дүн гүэн. Солонгос бичгийн гарал үүслийг монгол дөрвөлжин бичигтэй холбож үзэх нь. П.Аюушжав. Чингисийн чулууны бичээсийн үгийн санг алтай хэл судлалын хүрээнд авч үзэх нь. П.Аюушжав. Алтай хэлнүүдийн тийн ялгалаар холбогдох харьцаа. А.Лувсандэндэв. Монгол үндэсний утга зохиолын хэл бүрэлдэн тогтсон нь. Н.Туяацэцэг. Монгол бичгийн хэлэнд орсон хятад үгТүлхүүр үгс: Түүх Алтай хэл Язгууртны хэлүүдХуудасны тоо: 190х.Ангилал: 81Зохиогчийн 3-н тэмдэгт: А 485Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Монгол номын фонд [4541] (3ш). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
Aлтай судлал

Ботийн нэр: Ботийн дугаар: Б. 12Он: 2015Гарчиг: Өгүүлэл. В.И.Рассадин, С.М.Трофимова. Тюрко-монгольские параллели в составе комплекса рыболовческой лексики монгольских языков. Ц.Баттулга. Орюк буюу Орук хадны бичээсийн тухай дахин өгүүлэх нь. Д.Уртнасан. Монгол, Солонгос хэлний холбоц үгийн хэв шинж. Н.Гэрэлмаа. Монгол, түрэг хэлний "явах, ирэх" хэмээх үйл үгсийн утга, хэрэглээний онцлог. Э.Баярчимэг. Буриад аялгууны тэргүүн үеийн богино эгшиг авиа. Б.Золжаргал. "Монголын нууц товчоо"-ы уул эхийг "Асрагч нэртийн түүх"-ээс эрэлхийлэх нь. М.Жавхлан. "Монголын нууц товчоо", "Хуа-И И-Юй", "Монгол И Юй" толь бичгийг галиглахад хэрэглэсэн "ma" үсгийн судалгаа. Ё.Мөнхбат. "Монголын нууц товчоо"-ы хэвийн Idu/ Idu, Ica/ Ice бүтээврүүдийн байрлалын тухай. Орчуулга. В.И.Рассадин. Монгол хэлнүүдийн үгсийг аймаглах тухай асуудалд (Орч.Н.Мөнхцэцэг). Мэдээ. Л.Болд. Үсэг бичиг, үг хэллэгийн судалгаа. Б.Ринчен. Монгол хэлний зүйн бичигТүлхүүр үгс: Хэл шинжлэлХуудасны тоо: 110x.Ангилал: 81Зохиогчийн 3-н тэмдэгт: А 485Өөр гарчиг:Altaica .Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Монгол номын фонд [17645] (1ш). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
Aлтай судлал

Зохиогч:

Ботийн нэр: Ботийн дугаар: Б. 8Он: 2011Гарчиг: Түрэг хэлний төрөл язгуур бүтээвэр ба Монгол хэлэн дэх зарим түрэг зээллэг үгийн тухай. Монголын руни бичгийн дурсгалын нэрийг хураан бичих тухай. Түрк Монгол хэлэнд байдлын утгыг задлаг аргаар илрүүлэх нь. "Хар тэргүүнт хүн" гэж хэн бэ?. Малгай тавибал манайх буюу богтог хэмээх үгийн тухай. Пост-Социализм дахь Цөөнх үндэстний соёл, уламжлалын асуудалд. Жолошуй голын тухай нэгэн санал. Адаптация русизмов в Монгольских языках. Монгол, түрэг хэлний хэмжигдэхүүний нэгэн жишээ. Манж хэлний хос эгшиг. Тофаларская лексика на общеалтайском фоне. Проблемы этимологических исследований лексики одного тюркского языка в контексте генетических и ареальных связей алтайских языков. Проблема классификации частей речи в Монгольских языкахТүлхүүр үгс: Дурсгалын нэрсийн товчлол Хар тэргүүт Богтог малгайХуудасны тоо: 121х.Ангилал: 81Зохиогчийн 3-н тэмдэгт: А 485Өөр гарчиг:Altaica.Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Монгол номын фонд [10477] (2ш). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
XVIII зууны үеийн манж толь бичгүүдийн үгийн сангийн судалгаа

Зохиогч: Мөнхцэцэг Э.

Он: 2022Гарчиг: Өмнөх үг Удиртгал Нэгдүгээр бүлэг. XVIII зууны үеийн манж толь бичгүүд 1.1. Манж толь бичиг судлалын товч тойм 1.2. Манж толь зүйн уламжлал 1.2.1. Манж бичиг 1.2.2. Толь бичгүүд 1.3. «Хааны бичсэн манж монгол үгний толь бичиг» (1717) (НАММ) - ийн үндсэн онцлог 1.3.1. НАММ толийн толгой үтийн үүрийн бичлэг 1.3.2. НАММ толийн үгийн сангийн бүрэлдэхүүнийг утгын орноор ангилсан байдал Хоёрдугаар бүлэг. XVIII зууны үеийн манж толь бичгүүдийн үгийн сангийн бүрэлдэхүүнд оруулсан засвар найруулга 2.1. Үг, үгийн үүрийг засварлан найруулсан тойм 2.1.1. Тайлбарт хийсэн засвар 2.1.1.1.Тайлбарыг хассан нь 2.1.1.2.Тайлбар нэмсэн нь 2.1.1.3.Тайлбарыг засварласан нь 2.1.2. Толгой үгэнд хийсэн засвар 2.1.2.1. Толгой үгийг хассан нь 2.1.2.2. Толгой үгийг нэмсэн нь 2.1.2.3. Толгой үгийг өөрчлөн сольсон нь Гуравдугаар бүлэг. НАММ толийн үгийн сангийн бүрэлдэхүүн үгсийн аймагтай холбогдох нь 3.1. Манж хэлний үгсийг аймаглах тойм 3.2. НАММ толийн бүтцэд үгсийн аймгийн ангиллыг тусгасан нь 3.2.1. Жинхэнэ нэр ба тэмдэг нэр 3.2.1.1. Жинхэнэ нэр 3.2.1.2. Тэмдэг нэр 3.2.2. Төлөөний үг 3.2.3. Тооны нэр 3.2.4. Үйл үг 3.2.5. Авиа дуурайх үг 3.2.6. Сул үг 3.2.6.1. Дайвар үг 3.2.6.2. Чимэх үг 3.2.6.3. Холбохүг 3.2.6.4. Дагавар үг 3.2.6.5. Туслахүйл үг 3.2.6.6. Аялга ба дүрслэх үг Төгсгөлийн үг Товчлол (англи хэлээр) Товчилсон үгийн жагсаалт Ном зүй Хавсралт. НАММ толийн гарчигТүлхүүр үгс: Хэл шинжлэл Манж хэл Үгийн санХуудасны тоо: 318х.Ангилал: 81.2Манж-3Зохиогчийн 3-н тэмдэгт: М 816Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Архив фонд [42850] (1ш), Монгол номын фонд [97538] (5ш). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
Албан бичиг боловсруулах арга зүй

Зохиогч: Бигэрмаа Р.

Он: 2009Гарчиг: Албан бичгийн тухай үндсэн ойлголт. Монгол хэлний найруулга зүйн тухай үндсэн ойлголт. Албан хэрэг хөтлөлтөд стандартыг хөтлөх нь. Албан хэрэг хөтлөлтийн үндсэн заавар. Төрийн албан ёсны хэл, түүний онцлог. Албан хэрэг хөтлөлтийн шатан дахь баримт бичгийн зохион байгуулалт. Архивын тухай монгол улсын хууль. Архивын ажлын үндсэн заавар. Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн улсын хяналтын дүрэм. Цахим тооцоолуураар бичиг баримт боловсруулах арга зүй. Цахим тооцоолуурын тусламжтайгаар Word програм дээр баримт бичиг боловсруулах нь. Цахим тооцоолуур дээр ажиллагчын эрүүл ахуйн зөвлөмж. Факсын машин түүнийг хэрэглэх арга зүй. Эрдэм шинжилгээний бүтээлийн тухай товчхон. Албан бичиг толь зүйТүлхүүр үгс: Хэл шинжлэлХуудасны тоо: 227х.Ангилал: 81.2Мон-5Зохиогчийн 3-н тэмдэгт: Б 463Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Монгол номын фонд [7661] (2ш). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
Алтай судлал

Зохиогч:

Ботийн нэр: Алтай судлалд зориулсан эрдэм шинжилгээний бичигБотийн дугаар: Б. 13Он: 2017Гарчиг: Л.Болд. Дундад эртний монгол хэлний "el" гэдэг үгийн тухайд. Д.Кыдырали. Ашина. О.Самбуудорж. Монгол хэлний зарим үгийн утгын хувьсал, үүсэл гарал. В.Хөгжилт. Дөрвөлжин үсгээр бичсэн "Хубилай хааны зарлиг тэмдэглэл" дэх зарим үгийн тухайд. Ц.Баттулга. Хиргисийн овооны гэрэлт хөшөөний бичээс. Г.Буянтогтох. Алтай сэтгэлгээ-Хэл судлалын зарим асуудал. Н.Гэрэлмаа. Монгол хэлэнд утга өөрчлөгдсөн руни бичээст тохиолдох үгсТүлхүүр үгс: Хэл шинжлэлХуудасны тоо: 193х.Ангилал: 81Зохиогчийн 3-н тэмдэгт: А 485Өөр гарчиг:Altaica.Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Архив фонд [39553] (1ш), Монгол номын фонд [16933] (5ш). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
Алтай судлал

Зохиогч:

Ботийн нэр: Эрдэм шинжилгээний цувралБотийн дугаар: Он: 2021Гарчиг:Түлхүүр үгс: Хэл шинжлэлХуудасны тоо: 152х.Ангилал: 81Зохиогчийн 3-н тэмдэгт: А 485Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Архив фонд [42658] (1ш), Монгол номын фонд [21515] (4ш). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
Араб үсэгийн монгол дурасхалын судалгаа: Удирдхал, үгсийн харьцуулсан толь, номзүй

Зохиогч: Төмөртогоо Д.

Ботийн нэр: Monuments in mongolian language the international association for mongol studies Ботийн дугаар: Vol. 3Он: 2002Гарчиг: A 001-011. B 011-026. C 026 - 031. D 031-039. E 039-048. Г 048-051. G 051-054. H 054-062. I 062-065. J 065-074. K 074-085. L 086-086. M 086-091. N 086-091. O 092-099. Ö 099-103. P 103-108. Q 108-108. S 108-126. S 126-135. T 135-139. U 139-154. Ü 154-160. X 160-165. Y 166-169. Номзүй170-171. Товчилсон нэрс. Хавсралт 172Түлхүүр үгс: Түүх Эх бичгийн судлал Араб үгсийн тольХуудасны тоо: 172х.Ангилал: 63.2Зохиогчийн 3-н тэмдэгт: Т 587Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Монгол номын фонд [14665] (1ш). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
Арван зүгийн эзэн Гэсэр хааны тууж оршвой Бээжин модон барын Гэсэр

Зохиогч:

Ботийн нэр: Монгол Гэсэр цувралБотийн дугаар: Он: 2016Гарчиг:Түлхүүр үгс: Ардын аман зохиол, утга зохиолХуудасны тоо: 353.Ангилал: 8Зохиогчийн 3-н тэмдэгт: A 714Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Монгол номын фонд [224147] (1ш). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
Бат журамт Чүнхянг бүсгүйн дуулал 84 модон барын хувилбар

Он: 2006Гарчиг: Урин дуудах хаврын уянга. Хайр сэтгэл. Гашуун хагацал. Бат журмыг сахисан нь. Байцаагч сайд. Солонгос эх хувилбар. Чүнхянг бүсгүйн домог- ийн тайлбарТүлхүүр үгс: Уран зохиол Үргэлжилсэн үгийн зохиолХуудасны тоо: 318х Зур.Ангилал: 84(5Со)-44Зохиогчийн 3-н тэмдэгт: Б 33Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Монгол номын фонд [79937] (2ш). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
Бидний монгол хэл, бичиг Монгол хэл, бичгийн сэдэвт шүлгүүд

Он: 2019Гарчиг:Түлхүүр үгс: Уран зохиолХуудасны тоо: 368x Зур.Ангилал: 84(5Мон)я43Зохиогчийн 3-н тэмдэгт: Б 464Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Архив фонд [40176] (1ш), Монгол номын фонд [17731] (3ш). Шилжүүлгэнд (1). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
Бичиг бага мэдэгчдийн анхан унших дэвтэр

Зохиогч: Намсрай.

Он: 1935Гарчиг: Хувьсгалт засаг ба хувьсгалт хууль. Бид өөрөө Монгол улсыг Бүрэн эрхт Монгол улс хэмээн нэрлэдэг учир юу вэ?. Бүрэн эрхт тусгаар тогтносон улс болсон нь. Автономит үеийн язгууртан ба ардын тус тусын байдал. Ард түмнээс хувьсгалт засгийг манай засаг хэмээн мэдэх доторх баримт ба юу байна. Эдийн засаг ба аж ахуйн тухай. Улс төрийн олон нийтийн ажил. Улсыг батлан хамгаалах тухай. Соёл, боловсролын байгуулалт. Ард түмний эрүүл энхийн байдал. Ерөнхий боловсролын тухайТүлхүүр үгс: Хэл шинжлэлХуудасны тоо: 225х.Ангилал: 494.21Зохиогчийн 3-н тэмдэгт: Н 271Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Монгол номын фонд [10608] (2ш). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
Бичиг үсэг

Он: 2010Гарчиг:Түлхүүр үгс: Сурган хүмүүжүүлэх ухаанХуудасны тоо: 26x.Ангилал: 74.202.2Зохиогчийн 3-н тэмдэгт: Б 504Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Монгол номын фонд [81656] (1ш). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
Бичиг үсэг хаана хэрхэн буй болов

Зохиогч: Содном Б.

Он: 1998Гарчиг: Бага нас. Сургуулийн жилүүд. Ажилласан нь. Шагнал. Уран бүтээл. Шийтгэл буюу хэлмэгдэл. Өмнөх өгүүлэл. Зураг бичиг яасан бэ? Бичиг үсэг цааш хаана дэлгэрэв? Сонгуульт ажилТүлхүүр үгс: ТүүхХуудасны тоо: 50х.Ангилал: 63.2Зохиогчийн 3-н тэмдэгт: С 57Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Монгол номын фонд [58606] (1ш). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
Босоо бичиг Монгол бичиг сурах бичиг

Зохиогч: Нэргүй Ч.

Он: 2004Гарчиг: Монголчуудын үсэг бичиг. Монгол бичиг. Дөрвөлжин бичиг. Тод бичиг. Соёмбо үсэг. Вагиндрагийн үсэг. Латин үсэг. Кирилл үсэг. Монгол бичгийн зөв бичих зүйн зарчим. Монгол бичгийн үндсэн зурлага. Монгол бичгийн үндсэн зурлага. Монгол бичгийн цагаан толгойТүлхүүр үгс: Хэл шинжлэлХуудасны тоо: 187х.Ангилал: 81.2Мон.я7Зохиогчийн 3-н тэмдэгт: Н 932Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Монгол номын фонд [70600] (3ш). Шилжүүлгэнд (1). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
Буриад модон барын номын таван гарчиг

Ботийн нэр: Studia MongolicаБотийн дугаар: T.1, Fasc.16Он: 1959Гарчиг:Түлхүүр үгс: Соёл, шинжлэх ухаан, боловсролХуудасны тоо: 14х.Ангилал: 06Зохиогчийн 3-н тэмдэгт: S 90Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Архив фонд [1589] (1ш), Монгол номын фонд [61541] (17ш). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
Гадаад үгийн монгол бичгийн товч толь

Зохиогч: Оюунхүү Ө.

Он: 2004Гарчиг:Түлхүүр үгс: Хэл шинжлэл Толь бичигХуудасны тоо: 67х.Ангилал: 81.2М-4Зохиогчийн 3-н тэмдэгт: О-634Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Монгол номын фонд [1874] (5ш). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
 <<  <  1  2  3  ...  12    >>