Хэлц үг

| Гарчгийг сонгох:
Англи хэл Өгүүлбэр зүй, дүрэм, дасгал, зорилго

Зохиогч: Сумъяа Ц.

Он: 1996Гарчиг: Өгүүлбэр зүй. Хэлц. Гишүүн өгүүлбэр. Өгүүлбэрийн бүтэц. Өгүүлэгдэхүүн, өгүүлэхүүний зохиоцол. Том үсгээр бичих нь. Англи хэлний хувилбарТүлхүүр үгс: Хэл шинжлэлХуудасны тоо: 81х.Ангилал: 81.2 АнглЗохиогчийн 3-н тэмдэгт: С 89Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Монгол номын фонд [56479] (2ш). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
Англи хэлний 1000 дүрэм Сурах бичиг

Зохиогч: Сэлэнгэ Ц.

Он: 2012Гарчиг: Уялга үг. Биеийн төлөөний үг. Хамаатуулах төлөөний үг. Тусгагдахуун төлөөний үг. Эгэх төлөөний үг. Заах төлөөний үг. Эс тоологдох нэр үг. Тоологдох нэр үг. Угтвар үг. Орхиц. Тусах ба эс тусах үйл үг. To be үйл үгийн одоо цаг. To be үйл үгийн өнгөрсөн цаг. To be үйл үгийн ирээдүй цаг. Захиран тушаах, гуйж хүсэх төлөв. Жирийн одоо цаг. Жирийн өнгөрсөн цаг. Жирийн ирээдүй цаг. Төгс одоо цаг. Төгс өнгөрсөн цаг. Төгс ирээдүй цаг. Одоо төгс үргэлжилж байгаа цаг. Идэвхгүй хэвийн жирийн одоо цаг. Идэвхгүй хэвийн жирийн ирээдүй цаг. Идэвхгүй хэвийн жирийн өнгөрсөн цаг. Өгүүлбэр зүй. Шууд ба дам яриа. Урвуужихуй. Хэлц үйл үг. Том үсгээр эхлэн бичих ёсон. Цэг тэмдгийн ёсон. Бичил толь бичигТүлхүүр үгс: Хэл шинжлэл Англи хэл Сурах бичигХуудасны тоо: 356х.Ангилал: 81.2Англ-2Зохиогчийн 3-н тэмдэгт: С 928Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Монгол номын фонд [11023] (2ш). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
Англи хэлний алтан ном Англи хэл сурахад тохиолдох хүндрэл бэрхшээлүүдийг даван туулах арга зам

Зохиогч: Гүн-Үйлс Д.

Он: 2010Гарчиг: Англи өгүүлбэр дэх үгсийн дарааалал Нийлмэл үйл үг Буюу сайн толь-сайн хөтөч Өвөрмөц хэллэгүүд Англи өгүүлбэрийн загвар Орчуулга найруулга зүй Зүйр үг, онч мэргэн үгсийн орчуулга Энгийн үг хэллэгийн орчуулга Өвөрмөц хэлц хэллэгийн орчуулга Идэвхтэй хэвийн цагийн хэлбэрүүдийн хүснэгт Идэвхгүй хэвийн цагийн хэлбэрүүдийн хүснэгтТүлхүүр үгс: Хэл шинжлэл Сурах бичигХуудасны тоо: 281х.Ангилал: 81.2АнглЗохиогчийн 3-н тэмдэгт: Г 852Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Монгол номын фонд [83112] (2ш). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
Англи хэлний хэлц үйл үг үүсгэдэг туслах бүрдүүлбэрийн утгазүйн бүтэц, үүрэг, түүнийг монгол хэлээр илэрхийлэх нь (Эдийн засгийн мэргэжлийн англи хэлний жишээнд үндэслэсэн судалгаа)

Зохиогч: Энхболд Жигжидсүрэнгийн; Чулуундорж Б.

Он: 2009Гарчиг: Бүлэг 1. Орчин цагийн англи хэлний хэлц үйл үгийн тухай ойлголт. Бүлэг 2. Орчин цагийн англи хэлний хэлц үйл үг үүсгэдэг туслах бүрдүүлбэрийн утгазүйн бүтэц, үүрэг, түүнийг монгол хэлээр илэрхийлэх ньТүлхүүр үгс: Хэл шижлэлХуудасны тоо: 165.Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Монгол судлал [12872] (1ш). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
Бөх төвт хэлц үг

Зохиогч: Золхишиг Б., Түмэндэмбэрэл Т.

Он: 2020Гарчиг: Бөхийн холбогдолтой өвөрмөц хэлц. Бөхийн холбогдолтой хэвшмэл хэлц. Бөхийн холбогдолтой өвөрмөц хэлцийн тайлбар толь. Дүгнэлт. Ном зүйТүлхүүр үгс: Хэл шинжлэлХуудасны тоо: 75х.Ангилал: 81.2Мон-3Зохиогчийн 3-н тэмдэгт: З-645Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Архив фонд [41304] (1ш), Монгол номын фонд [95530] (2ш). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
В.И.Лениний зохиолын хэлц үгийн тайлбар толь

Зохиогч:

Он: 1978Гарчиг: В.И.Лениний зохиолын хэлц үгийн тайлбар толь: Б- ЯТүлхүүр үгс: Гүн ухаанХуудасны тоо: 383.Ангилал: ЗК 21Зохиогчийн 3-н тэмдэгт: Л 445Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Архив фонд [9027] (1ш), Монгол номын фонд [163022] (5ш). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
Латин хэл Биологи, технологийн салбарын оюутнуудад зориулав

Зохиогч: Очирбат Г.

Он: 2005Гарчиг: Латин хэлний авиазүй. Латин хэлний хэлзүй. Латин хэлний зарим зүйр цэцэн үг, оновчтой , хэлц үг. Биологийн нэр томъёоны латин- монгол толь. Химийн ухааны нэр томъёоны латин- монгол толь. Геологийн зарим нэр томъёоны латин- монгол тольТүлхүүр үгс: Хэл шинжлэл Гарын авлагаХуудасны тоо: 164х.Ангилал: 81.2Лат-923Зохиогчийн 3-н тэмдэгт: О-605Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Монгол номын фонд [72711] (5ш). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
Ляо гүрний уламжлалт анагаах ухааны түүхийн судалгаа Ляо улсын түүх 1127-1279 оны үе Ляо улсын түүх Юань гүрний үеийн 1343-1344 оны хятад сурвалжуудад тулгуурласан судалгаа

Зохиогч: Сээсрэгдорж С., Уянгаа Б.

Ботийн нэр: Монгол анагаах ухааны сурвалж бичиг судлалын цувралБотийн дугаар: Он: 2021Гарчиг: Товч хураангуй Товчилсон үгийн жагсаалт Удиртгал Нэгдүгээр бүлэг. Судалгааны эх хэрэглэгдэхүүн болон хятанчуудтай холбоотой судалгааны тоймууд Хоёрдугаар бүлэг. Судалгааны ажлын эх хэрэглэгдэхүүн, үр дүнг толилуулах Гуравдугаар бүлэг. Хэлцэмжлэн харьцуулахуй Ном зүйТүлхүүр үгс: Анагаах ухаан Монгол уламжлалт анагаах ухаанХуудасны тоо: 107х.Ангилал: 53.59Зохиогчийн 3-н тэмдэгт: С 989Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Архив фонд [42707] (1ш), Монгол номын фонд [21652] (4ш). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
М.Горькийн зохиолын монгол орчуулгын тухай

Зохиогч: Дашдаваа Д.

Он: 1984Гарчиг: Уран зохиолын орчуулга, утга зохиолын харилцааны асуудал Шинэ үеийн орчуулгын тухай М.Горькийн зохиол монгол хэлнээ М.Горькийн зохиол дахь хэлц үгийн найруулга зүйн үүрэг Орос-Монгол толины хэрэглэгдэхүүн М.Горькийн зарим зохиолын орчуулгаар Монгол хэлнээ орчуулагдсан М.Горькийн зохиолуудТүлхүүр үгс: Утга зохиол судлал Дэлхий болон тухайлсан орны утга зохиолын түүхХуудасны тоо: 88x.Ангилал: 83.35МоЗохиогчийн 3-н тэмдэгт: Д 39Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Монгол номын фонд [8246] (10ш). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
Миний Парис Дунд шатныханд зориулав

Ботийн нэр: Ботийн дугаар: 4Он: 2007Гарчиг: Сонсох дасгал. Орчуулга. Үндсэн текст, орчуулгын хамт. Шинэ үгс. Дүрэм. Хэлц үгүүд. Тодорхой бус төлөөний нэр. Тодорхой бус тэмдэгт нэрТүлхүүр үгс: Хэл шинжлэл Франц хэлХуудасны тоо: 107х.Ангилал: 81.2Фр-9Зохиогчийн 3-н тэмдэгт: М 558Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Монгол номын фонд [76273] (2ш). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
Монгол англи өвөрмөц хэлц хэллэгийн толь

Зохиогч: Дашдондов Ц.

Он: 2000Гарчиг: Монгол Англи өвөрмөц хэлц хэллэгийн толь-ийн тухай. Тольд зориулсан тайлбар өчил буюу үүний дашрамд өгүүлэх инуТүлхүүр үгс: Хэл шинжлэлХуудасны тоо: 367х.Ангилал: 81.2Мо+81.2Зохиогчийн 3-н тэмдэгт: Д 21Өөр гарчиг:Mongolian english dictionary of idioms.Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Монгол номын фонд [1686] (1ш). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
Монгол гэрийн нэрийтгэл, утга соёлын тайллага

Зохиогч: Баттогтох Д.

Он: 2011Гарчиг: Монгол гэрийн нэрийн зүйл хуваасан товч тайлбар толь Гэр, гэрийн эд хэрэгсэлийн зүйл хуваасан нэрийн тайлбар Гэрийн тухайд хэлц үгийн сангаас Гэрийн тухайд үйл үгийн сангаас Монгол гэрийн тухайд аман зохиолын алтан сангаас Гэртэй холбоотой хорио цээрийн ёсон, зан үйлээсТүлхүүр үгс: Түүх Уламжлалт зан үйлХуудасны тоо: 122х.Ангилал: 63.5(5Мон)Зохиогчийн 3-н тэмдэгт: Б 341Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Монгол номын фонд [83611] (2ш). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
Монгол улсын иргэний хуулийн тайлбар Шинжлэх ухааны тайлбар

Он: 2022Гарчиг: Өмнөх үг Иргэний хууль Нэгдүгээр бүлэг. Нийтлэг үндэслэл Хоёрдугаар бүлэг. Иргэний эрх зүйн харилцаа үүсэх үндэслэл, хамгаалалт, иргэний эрх зүйн харилцаанд эрх, үүргийг хэрэгжүүлэх Гуравдугаар бүлэг. Иргэн Дөрөвдүгээр бүлэг. Хуулийн этгээд Тавдугаар бүлэг. Нийтлэг үндэслэл Зургадугаар бүлэг. Хүчин төгөлдөр бус хэлцэл Долдугаар бүлэг. Төсөөлөл Наймдугаар бүлэг. Хугацааг тодорхойлох, тоолох Есдүгээр бүлэг. Хөөн хэлэлцэх хугацаа Аравдугаар бүлэг. Эдийн болон эдийн бус баялаг Арван нэгдүгээр бүлэг. Эзэмшил Арван хоёрдугаар бүлэг. Өмч Арван гуравдугаар бүлэг. Барьцааны эрх Арван дөрөвдүгээр бүлэг. Ерөнхий үндэслэл Арван тавдугаар бүлэг. Гэрээний эрх зүй Арван зургадугаар бүлэг. Үүрэг гүйцэтгэх Арван долдугаар бүлэг. Үүргийн гүйцэтгэлд саад болох нөхцөл байдал Арван наймдугаар бүлэг. Гэм хорыг арилгах Арван есдүгээр бүлэг. Үүргийн гүйцэтгэлийг хангах арга Хорьдугаар бүлэг. Үүрэг дуусгавар болох Хорин нэгдүгээр бүлэг. Үүрэгт олон этгээд оролцох Хорин хоёрдугаар бүлэг. Худалдах-худалдан авах болон арилжээ Хорин гуравдугаар бүлэг. Бэлэглэл Хорин дөрөвдүгээр бүлэг. Зээл Хорин тавдугаар бүлэг. Эд хөрөнгө хөлслөх Хорин зургадугаар бүлэг. Санхүүгийн түрээс (лизинг) Хорин долдугаар бүлэг. Түрээс Хорин наймдугаар бүлэг. Хөдөө аж ахуйн зориулалттай газрын түрээс Хорин есдүгээр бүлэг. Франчайз, мерчандайз Гучдугаар бүлэг. Эд хөрөнгө үнэ төлбөргүй ашиглах Гучин нэгдүгээр бүлэг. Ажил гүйцэтгэх Гучин хоёрдугаар бүлэг. Хөлсөөр ажиллах Гучин гуравдугаар бүлэг. Хөдөлмөрлөх Гучин дөрөвдүгээр бүлэг. Аялал жуулчлал Гучин тавдугаар бүлэг. Тээвэрлэлт Гучин зургадугаар бүлэг. Даалгавар Гучин долдугаар бүлэг. Хөрөнгө итгэмжлэх Гучин наймдугаар бүлэг. Илгээмжийн гэрээ Гучин есдүгээр бүлэг. Зуучлал Дөчдүгээр бүлэг. Шагнал олгохоор нийтэд амлах, уралдаант шалгаруулалт Дөчин нэгдүгээр бүлэг. Хадгалалт Дөчин хоёрдугаар бүлэг. Барааны агуулахад эд хөрөнгө хадгалуулах Дөчин гуравдугаар бүлэг. Даатгал Дөчин дөрөвдүгээр бүлэг. Зээл тооцооны үүрэг Дөчин тавдугаар бүлэг. Батлан даалт Дөчин долдугаар бүлэг. Үнэт цаасны эргэлтээс үүсэх үүрэг Дөчин наймдугаар бүлэг. Хамтран ажиллах Дөчин есдүгээр бүлэг. Асран тэтгэх Тавьдугаар бүлэг. Тоглоом, мөрий Тавин нэгдүгээр бүлэг. Хуулийн дагуу үүсэх үүргийн харилцаа Тавин хоёрдугаар бүлэг. Гэм хор учруулснаас үүсэх үүрэг Тавин гуравдугаар бүлэг. Нийтлэг үндэслэл Тавин дөрөвдүгээр бүлэг. Хуульд зааснаар өвлөх Тавин тавдугаар бүлэг. Гэрээслэлээр өвлөх Тавин зургадугаар бүлэг. Өв хүлээн авах, татгалзах Тавин долдугаар бүлэг. Өвлөх эд хөрөнгийн хэмжээ нэмэгдэх Тавин наймдугаар бүлэлг. Өвлүүлэгчийн үүргийг өвлөгч хариуцах Тавин есдүгээр бүлэг. Өвлөгдөх эд хөрөнгийг хамгаалах Жардугаар бүлэг. Нийтлэг үндэслэл Жаран нэгдүгээр бүлэг. Олон улсын иргэний эрх зүйн харилцаанд оролцогчид Жаран хоёрдугаар бүлэг. Өмчийн болон үүргийн эрх зүй Жаран гуравдугаар бүлэг. Өвлөх харилцаа Хавсралт Хавсралт - 1. Монгол улсын үндсэн хуулийн цэцийн иргэний хуульд холбогдох шийдвэр Хавсралт - 2. Монгол улсын дээд шүүхийн иргэний хуульд холбогдох тогтоолТүлхүүр үгс: Төр, эрх, хууль цааз Иргэний хууль тогтоомжХуудасны тоо: 960х.Ангилал: 67.404(5Мон)Зохиогчийн 3-н тэмдэгт: М 692Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Архив фонд [42479] (1ш), Монгол номын фонд [21304] (4ш). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
Монгол улсын шинжлэх ухаан

Зохиогч:

Ботийн нэр: Монгол хэлний үгийн сан судлалБотийн дугаар: Б.12Он: 2006Гарчиг: Монгол хэлний үгийн сан судлалын товч тойм Монгол хэлний утга зүй Үүсмэл бүрэлдэхүүн Монгол оноосон нэрийн судлал Монгол хэлний өвөрмөц хэлцТүлхүүр үгс: Соёл, шинжлэх ухаан, боловсрол Шинжлэх ухаан судлалХуудасны тоо: 186x.Ангилал: 72(5Мон)Зохиогчийн 3-н тэмдэгт: М 692Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Монгол номын фонд [81280] (3ш). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
Монгол хувцасны нэршлийн утга, соёлын онцлог

Зохиогч: Долгоржав Лувсандоржийн; Базаррагчаа М.

Он: 2019Гарчиг: 1-р бүлэг. Монгол хувцасны нэрийн үгийн сан-утга зүйн онцлог. 2-р бүлэг. Монгол хувцасны зүйлд хамаарах хэлц хэллэг үндэстний соёл сэтгэлгээний онцлогийг илэрхийлэх нь. Ерөнхий дүгнэлт. Ном зүй. Нэрийн хэлхээ. Хавсралт 1. Хавсралт 2Түлхүүр үгс: Хэл шинжлэлХуудасны тоо: 171 CD.Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Монгол судлал [14260] (1ш). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
Монгол хэвшмэл хэллэг, хэлц үгийн тайлбар толь

Зохиогч: Дашням Л., Намуун Д.

Он: 2005Гарчиг:Түлхүүр үгс: Хэл шинжлэл Монгол хэлХуудасны тоо: 188х.Ангилал: 81.2Мон-4Зохиогчийн 3-н тэмдэгт: Д 395Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Монгол номын фонд [71506] (2ш). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
Монгол хэл ба Монголын нууц товчооны хэлний судалгаа

Зохиогч: Цэвэг Б.

Он: 2016Гарчиг: Монгол хэл ба Түрэг хэл. Эртний Монгол хэлний тухай. "Монголын нууц товчоо"-ны хэлний тухай. Халх, Өвөрмонголын хэл аялгуу болон Ойрд Монгол хэл аялгууны үгсийн тухай хэлэх үг. "Монголын нууц товчоо"-ны хэлний судалгааны асуудалд нэмэрлэх санал. Өвөр, Халх, Ойрд хэл аялгууг харьцуулах нь. "Монголын нууц товчоо"-ны судалгаанд анхаарууштай зарим зүйлс. "Монголын нууц товчоо" дахь зарим үг хэллэгийн тайламж Монголын нууц товчоон дахь "гү, эл" гэдгийн тухай өгүүлэх нь "Монголын нууц товчоо"-н дахь "ажу" гэдэг үгийн тухай өгүүлэх нь "Монголын нууц товчоо"-н дахи /жу/ гэдэг үгийг Ойрд аман ярианы үгтэй харьцуулан тайлбарлах нь Чингис гэдэг үгийн утгыг тайлбарлах нь "Монголын нууц товчоо"-н дахь "хөлөг" гэх үгийн тухай тайлбар Шинээр зассан "Монголын нууц товчоо"-ны төгсгөлийн зүйлийн тухай ойлголт "Нуган көбгүд ману нунтуг харайу, өкин көбгүн ману өнггэ үжэкдэйү" гэдэг хэллэгийн тухай "Шарга агттан найман морьд" гэдгийн тухай өгүүлэх нь "Монголын нууц товчоон" дахь "Түнгхэлиг горухан" гэдэг үгийн тухай зөвлөмж "Тав тэнгэр" гэх нэрийн тухай "Монголын нууц товчоон" дахь "барилдуг-а" гэсэн үгээс болсон буруу орчуулгын тухай "Монголын нууц товчоон" дахь "барилдуг-а" гэсэн үгээс болсон буруу орчуулгын тухай "Монголын нууц товчоон" дахь "Холын хууцаг, ойрын отор" гэдэг үгийн тухай сүвэлчлэлт "Монголын нууц товчоон"-ы 21-р зүйл дэх хэдэн үгийн тухай өгүүлэх нь Монголын нууц товчоон дахь "жоочи" гэдэг үгийн тухай Монголын нууц товчоон дахь "хандагай" гэтүс, хулуган-а шүрэс /чүрэс/ гэдэг зүйр үгийн тухай тайлбарлалт Монголын нууц товчоон дахь "Чагу" язгууртай үгсийн тухай "Боданчар" гэдэг нэрийн тухай Шинээр олдсон "Хураангуй алтан товч" дахь Бүдүүнцэрийн ах Буху Хатагидаа хэлсэн нэг хэлцлийн тухай Монголын нууц товчоон дахь "жа тэлэй" гэдгийн тухай Монголын нууц товчооны 129-р зүйл дэх нэг учир явдлын тухай тайлбар хийх нь Монголын нууц товчоон дахь "аричи /арача/ гэдэг үгийн тухай өгүүлэх нь Монголын нууц товчоон дахь "Мухулай" Мусухули" гэдэг үгийн тухай Монголын нууц товчоон дахь "Бөртэ" болон "Хува" гэдэг үгсийн тухайТүлхүүр үгс: Хэл шинжлэлХуудасны тоо: 219х.Ангилал: 81.2Мон-2Зохиогчийн 3-н тэмдэгт: Ц 923Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Архив фонд [38201] (1ш), Монгол номын фонд [15420] (1ш). Шилжүүлгэнд (1). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
Монгол хэл бичиг утга, соёл, хэрэглээ

Зохиогч: Бат-Ирээдүй Ж.

Он: 2013Гарчиг: Монгол хэлний үгийн сан, утга судлалаар. Монгол хэлний ойролцоо утгын тогтолцоог судлахуй. Монгол хэлний ойролцоо утгат үг хэллэг ба толь бичгийн тухай асуудалд. Монгол хэлний хэлц нэгжийн тогтолцооны тухай асуудалд. Монгол улс дахь манж хэл бичиг судлалын байдал. Монгол хэлний орших ёсны тухай асуудалд. Монгол хэлний адилтгал үг хэллэгийн бүтэц. Монгол хэлний үгүйсгэх харьцаа, түүний хэлбэрүүд. Монгол хэлний зэрэгцсэн нийлмэл өгүүлбэр, түүний хэв шинжийн тухай асуудалд. Монгол кирилл үсгийг латин үсгээр хөрвүүлэх асуудалд. Номын тухай үгс. Монгол хэлний яриа, бичгийн соёл, хэрэглээний асуудлаарТүлхүүр үгс: Хэл шинжлэл Монгол хэлХуудасны тоо: 316х.Ангилал: 81.2МонЗохиогчийн 3-н тэмдэгт: Б 335Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Монгол номын фонд [86311] (1ш). Шилжүүлгэнд (1). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
Монгол хэлний гурвал тогтолцоо

Зохиогч: Бадамдорж Д.

Он: 2020Гарчиг: 1-р бүлэг. Монгол хэлний гурвал бүрэлдүүлбэр. 2-р бүлэг. Монгол хэлний гурвал нийлц (синтагма, sintagm) бол монгол хэлэхүйн жишиг хэмжүүр. 3-р бүлэг. Монголчуудын гурвал сэтгэлээг танин мэдэхүйн утга зүйн үүднээс тайлбарлах нь. 4-р бүлэг. Монгол хэлний нийлэмж үг, нийлмэл үг, өвөрмөц хэлц гурвалын зүйрлэлийн унаган дархлаа, жишиг хэмжүүрТүлхүүр үгс: Хэл шинжлэлХуудасны тоо: 116х.Ангилал: 81.2МонЗохиогчийн 3-н тэмдэгт: Б 153Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Архив фонд [40829] (1ш), Монгол номын фонд [95003] (4ш). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
Монгол хэлний судлалын зарим асуудал

Зохиогч: Базаррагчаа М.

Он: 2012Гарчиг: Өвөрмөц ба хэвшмэл хэлц авиалбар. Эртний монгол хэлний үг бүтэх ёс. Хамжсан тодотгол гишүүн өгүүлбэрийн хувилбарын нэг болох шууд бус тусагдахуун. Хэл зүйн үндэс нөхцөл хоёроос өгүүлбэр бүтэх нь. Ш.Лувсанвандан өгүүлбэр дэх гишүүдийг захирах ёсоор хэсэглэсэн ньТүлхүүр үгс: Хэл шинжлэл Монгол хэлХуудасны тоо: 258х.Ангилал: 81.2МонЗохиогчийн 3-н тэмдэгт: Б 168Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Монгол номын фонд [85115] (2ш). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
 <<  <  1  2  3  4    >>