Ардчилал ба Хүний эрхийг хамгаалах өдөрт-2021

| Гарчгийг сонгох:
Ардчиллын тухай түүвэр

Зохиогч:

Он: 2006Гарчиг: Ардчиллын онол. Капитализм, социолизм ба ардчилал. Оролцоо ба ардчиллын онол. Ардчилал ба түүгий шүүмжлэл. Илтгэл алдарахуй феминизм ба ардчилал. Ардчиллыг хөгжүүлэхүй. Ардчиллын нягтрал гэж юу бэ. Ардчилал бол түгээмэл үнэлэмж. Зүүн Европ Олон улсын контекст. Поост комтмнист ардчиллын өөр өөр замнал. Шилжилтийн парадигмын төгсгөл. Өрсөлдөөнт авторитаризмын тархалт. Ардчиллын дөрөвдөх давалгаа ба дарангуйлал. Ядуурлын улс төрийн үндэсТүлхүүр үгс: Улс төр Улс төрийн онол Улс төр судлалХуудасны тоо: 111х.Ангилал: 66(O)Зохиогчийн 3-н тэмдэгт: А 728Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Монгол номын фонд [5250] (3ш). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
Ардчилсан нийгмийн тулгуур зарчмууд

Зохиогч: Юндэндорж А.

Он: 2000Гарчиг: Хүчтэй төр гэж хүч хэрэглэдэг төрийг хэлдэггүй. Төрийн нийгмийн харилцааны асуудлын нонлын зарим үндэслэл. Төрийг бурхан бүтээгээгүй. Ардчилалын боломж. Нийгмийн хөгжлийн чиг хандлагын талаарх зарим төсөөлөл. Сонгуулийн судалгааны үндсэн зарчим. Ус эргээ дагадаг уу, эсвэл эрэг нь усаа дагадаг уу. Улс төрийн 20-иад намд 320-аад гишүүн л байна "Өдрийн сонин"-ы редакцид хийсэн ярилцлагаТүлхүүр үгс: Улс төрХуудасны тоо: 97х.Ангилал: 66.3(5Мон)6Зохиогчийн 3-н тэмдэгт: Ю 50Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Монгол номын фонд [60216] (2ш). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
Ардчилсан төвлөн удирдах зарчим

Зохиогч: Юра Р.

Он: 1983Гарчиг: Ардчилсан төвлөн удирдах зарчим. Намын зохион байгуулалтын удирдах зарчим. Ардчилал төвлөн удирдах зарчим салшгүй холбоотой болох нь. Ардчилал төвлөн удирдах зарчмын үндсэн хэм хэмжээ. Намын байгууллагын сонгох, сонгогдох зарчим. Тайлангаа тавих, мэдээлэл хийх, нийтэд ил тод байх хэм хэмжээ. Намын удирдлагын хамтач шинж. Чөлөөтэй хэлэлчэх, шүүмжлэх хэм хэмжээ. Намын хатуу сахилга батТүлхүүр үгс: Улс төрийн шинжлэх ухаан Намын байгуулалтХуудасны тоо: 38x.Ангилал: 66.61(5)3Зохиогчийн 3-н тэмдэгт: Ю 64Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Монгол номын фонд [3988] (5ш). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
Ардчилсан хувьсгал-1990 АИХ-ын сонгууль (дублёрууд)

Зохиогч: Ширнэн Б.

Ботийн нэр: Ботийн дугаар: Б. 9Он: 2019Гарчиг: 1-р бүлэг. Анхны ардчилсан сонгууль АИХ-ын 12 дахь удаагийн сонгуулийн явц Анхны ардчилсан сонгуулийн үр дүн Намуудын талаар авсан санал ба сонгуулийн тойрог дээрээ ажилласан нь Хурал, уулзалт ярианы тэмдэглэл, протоколууд 1989 оны 12-р сараас 1990 оны 9-р сар Гадаадын ажиглагч нар оролцсон, манай сонгуулийн талаар 2-р бүлэг. Дурсамж, дурдатгалууд Сэтгэлийн зул Ашигласан эх сурвалж Фото зургууд Төгсгөлийн үг ГарчигТүлхүүр үгс: Улс төрХуудасны тоо: 407x.Ангилал: 66.63Зохиогчийн 3-н тэмдэгт: Ш 678Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Архив фонд [40665] (1ш), Монгол номын фонд [18560] (3ш). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
Ардчилсан хувьсгалын удирдагчийг хэн хөнөөсөн бэ?

Зохиогч: Дожоодорж Д.

Он: 2000Гарчиг: Ардчилсан хувьсгалын тэргүүн магнай. Ардчилсан хувьсгалын удирдагчийг хэн хөнөөсөн бэ?Түлхүүр үгс: Улс төр АрдчилалХуудасны тоо: 319х.Ангилал: 66.3(5Мон)6Зохиогчийн 3-н тэмдэгт: Д 61Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Монгол номын фонд [60056] (2ш). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
Би ийм хүсэлтэй, бид ийм эрхтэй

Он: 1996Гарчиг:Түлхүүр үгс: Соёл шинжлэх ухаан боловсрол НҮБ Хүүхдийн эрх Боловсрол сурган хүмүүжилХуудасны тоо: 20х.Ангилал: 74.200Зохиогчийн 3-н тэмдэгт: Б 59Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Монгол номын фонд [59209] (1ш). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
Бидний дэлхий, бидний эрх Дунд сургуульд, хариуцлагын тухай заах нь Хүний Эрхийн Түгээмэл Тунхаглалын тухай

Он: 2000Гарчиг: Энэхүү номыг хэрхэн ашиглах нь? Хүний эрх гэж юу вэ? Хүний эрхийг яагаад дунд сургуульд заадаг вэ? Хүний эрхийг зааж, сургахыг төлөвлөх нь?Түлхүүр үгс: Төр эрх хууль цааз Олон улсын нийтийн эрхХуудасны тоо: 178х Зур.Ангилал: 67.412.1Зохиогчийн 3-н тэмдэгт: Б 59Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Монгол номын фонд [2040] (2ш). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
БНМАУ-д хүүхдийн эрх ашгийг хамгаалж байгаа нь Хэм хэмжээний актуудын эмхтгэл

Он: 1988Гарчиг: Гэр бүл дэх хүүхдийн эрх. Хүүхдийн эрх, ашиг. Хүүхдийн эрх, ашиг. Нийгэм хангамж. Насанд хүрээгүй хүмүүсийн хөдөлмөрийн хөнгөлөлт. Насанд хүрээгүй хүмүүсийн хөдөлмөрийн хөнгөлөлтТүлхүүр үгс: Төр эрх хууль цааз Монгол улсын гэр бүлийн хуульХуудасны тоо: 176х.Ангилал: 67.99(5)4Зохиогчийн 3-н тэмдэгт: Б 90Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Монгол номын фонд [40671] (9ш). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
БНМАУ-д эмэгтэйчүүд, хүүхдийн эрх ашгийг хамгаалж байгаа нь Хууль зүйн мэдлэгт тусламж

Зохиогч: Зундуй Д.

Он: 1979Гарчиг: Эмэгтэйчүүд, хүүхдийн эрх ашгийг хамгаалах нь манай социалист төрийн чухал зорилт мөн. БНМАУ-ын хөдөлмөрийн эрхээр эмэгтэйчүүд хүүхдийн эрх ашгийг хамгаалах нь. БНМАУ-ын хөдөө аж ахуйн нэгдлийн эрхээр эмэгтэйчүүд хүүхдийн эрх ашгийг хамгаалах нь. БНМАУ-ын гэр бүлийн эрхээр эмэгтэйчүүд хүүхдийн эрх ашгийг хамгаалах үндсэн чиглэл. БНМАУ-д эмэгтэйчүүд хүүхдийн эрх ашгийг хамгаалж байгаа хууль зүйн баталгааТүлхүүр үгс: Соёл боловсрол Эрх ашиг Эмэгтэйчүүд, хүүхдийн эрх ашигХуудасны тоо: 160.Ангилал: 396Зохиогчийн 3-н тэмдэгт: З-826Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Архив фонд [9362] (1ш), Монгол номын фонд [168088] (5ш). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
БНМАУ-ын төр, ардчилал, эрх зүйн хөгжлийн асуудал

Зохиогч:

Он: 1987Гарчиг: БНМАУ-ын соуиалист төрийн хөгжилт. Манай оронд социалист ардчилал хэрэгжиж буй зарим онцлог. БНМАУ-ын эрх зүйн хөгжлийн зарим асуудал. Аж ахуйн харицаа, шинжлэх ухаан- техникийн хамтын ажиллагааны эрх зүйн зохицуулалтТүлхүүр үгс: Төр, эрх, хууль цааз Монголын төрийн байгуулалХуудасны тоо: 186х.Ангилал: 67.99(5)0Зохиогчийн 3-н тэмдэгт: Б 90Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Монгол номын фонд [34681] (12ш). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
Бодит ардчилал

Зохиогч: Монгол Ц.

Он: 2016Гарчиг: 1-р бүлэг. Ардчиллын тухай ерөнхий ойлголт. 2-р бүлэг. Монгол улс дахь ардчилал. 3-р бүлэг. Ардчилал ба нутгийн өөрөө удирдах ёсТүлхүүр үгс: Улс төрХуудасны тоо: 112х.Ангилал: 66.3(5Мон)0Зохиогчийн 3-н тэмдэгт: М 692Өөр гарчиг:Дүр үзүүлсэн ардчилал.Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Архив фонд [40045] (1ш), Монгол номын фонд [93866] (4ш). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
Захиргааны хэргийн шүүх Төр ба хүний эрх

Зохиогч: Баянбилэг Д.

Он: 2007Гарчиг: Үндсэн хууль ба хүний эрх. Хүний эрх, эрх чөлөөг хангах төрийн үүрэг. Төрөөс хүний эрх, эрх чөлөөгзөрчихтэй тэмцэх асуудалТүлхүүр үгс: төр эрх, хууль цаазХуудасны тоо: 104х.Ангилал: 67.400.7(5Мон)Зохиогчийн 3-н тэмдэгт: Б 38Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Монгол номын фонд [77484] (9ш). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
ЗХУКН- хүний эрх

Зохиогч: Черненко К.У.

Он: 1983Гарчиг: Тэгш эрх. Нийгэм эдийн засгийн эрх. Соёлын талаар эдлэх эрх. Улс төрийн эрх, эрх чөлөө. Хувийн эрх, эрх чөлөөТүлхүүр үгс: Төр, эрх зүй хууль цааз ЗХУКН Хүний эрхХуудасны тоо: 367x.Ангилал: 67.99(2)Зохиогчийн 3-н тэмдэгт: Ч-49Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Монгол номын фонд [3953] (10ш). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
Иван Васильевич Бабушкин. Ардчилал ба диктатурын тухай. Ард иргэдэд

Зохиогч: Ленин В.И.

Он: 1969Гарчиг: Иван Васильевич Бабушкин. Ардчилал ба диктатурын тухай. Ард иргэдэдТүлхүүр үгс: Гүн ухаан Улс төрийн үзэлХуудасны тоо: 20х.Ангилал: 11.56Зохиогчийн 3-н тэмдэгт: Л 45Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Архив фонд [5383] (1ш), Монгол номын фонд [18018] (10ш). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
Икс байгаагүй бол би ардчиллын хүн гэгдээгүй Шаналал, егөөдөл, харуусал, тэмүүлэл

Зохиогч: Доржготов Ц.

Он: 2010Гарчиг: Оршлын ор-эхийн цагаан сүү. Монголчууд социализмыг хэрхэн байгуулав? Тэсэж үз. Шог зохиолч тэнэг байдаг. Хэлмэгдмээр байна. Би нисэж явна. Хүйтэн жаргал. Хуучин танил. Нүүрлэн айсуй. Олонх онгирно, цөөнх атаархана. Хулгайг хуульгүй болгоё. Хөөрхий дөө, муу Баабар минь. Ердийн хөсөг мандтугай, Ура-аа. Миний монгол, миний нүдэнд. Шимшрэл. Сунтаг шүүлт буюу "дугуйлах" ардчилал. Онгирохоосоо өмнө шаналТүлхүүр үгс: Уран зохиолХуудасны тоо: 450х.Ангилал: 84(5Мон)-7Зохиогчийн 3-н тэмдэгт: Д 542Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Монгол номын фонд [86882] (2ш). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
Иргэдийн хүний эрхийн боловсрол

Он: 2001Гарчиг: Хүний эрхийг таниулах нь. Боловсрол ба соёл. Тэгш эрх ба ялгаврлан гадуурхах үзэл. Гэр бүл. Хүрээлэн буй орчин. Хөгжил. АрдчилалТүлхүүр үгс: Төр эрх, хууль, цааз Олон улсын эрхХуудасны тоо: 137х.Ангилал: 67.412.1Зохиогчийн 3-н тэмдэгт: И 788Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Монгол номын фонд [65579] (2ш). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
Иргэний эрх зүй Иж бүрэн тест

Зохиогч: Батжав Л.

Он: 2003Гарчиг: Иргэний эрх зүйн ойлголт. Иргэний хуулийн үүсэл. Иргэний эрх зүйн харилцаа. Иргэний эрх зүйн харилцаанд оролцогчид. Хэлцлийн ойлголт, үндсэн шинж, ангилалтТүлхүүр үгс: Төр, эрх, хууль цааз Иргэний хуульХуудасны тоо: 134х.Ангилал: 67.404Зохиогчийн 3-н тэмдэгт: Б 335Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Монгол номын фонд [66637] (3ш). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
Иргэний эрх зүй

Зохиогч: Бат-Өлзий Д.

Ботийн нэр: Ботийн дугаар: Дэвт. 1Он: 2003Гарчиг: Иргэний эрх зүйн үндсэн асуудал. Иргэний эрх зүйн харилцааны оролцогчид. Хэлцэл ба төлөөлөл. Иргэний эрх зүй дэх хугацаа. Эдийн болон эдийн бус баялгийн эрх. ҮүрэгТүлхүүр үгс: Төр, эрх, хууль цааз Иргэний хуульХуудасны тоо: 205х.Ангилал: 67.404я73Зохиогчийн 3-н тэмдэгт: Б 339Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Монгол номын фонд [72994] (1ш). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
Иргэний эрх зүй Нийтлэг үндэслэл, эдийн ба эдийн бус баялгийн эрх, үүрэг

Зохиогч: Бат-Өлзий Д.

Ботийн нэр: Ботийн дугаар: 1Он: 2003Гарчиг: Иргэний эрх зүйн үндсэн асуудал. Иргэний эрх зүйн эх сурвалж. Иргэний эрх зүйн харилцаа. Хэлцэл ба төлөөлөл. Өмчийн эрх зүй. Иргэний эрх зүй дэх гэрээ. Үүрэг дуусгавар болгохТүлхүүр үгс: Төр эрх, хууль цааз Иргэний хуульХуудасны тоо: 204х.Ангилал: 67.404я73Зохиогчийн 3-н тэмдэгт: Б 339Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Монгол номын фонд [67925] (6ш). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
Иргэний эрх зүй Үүргийн тусгай төрөл

Зохиогч: Мөнхжаргал Т.

Он: 1998Гарчиг:Түлхүүр үгс: Төр эрх, хууль цааз Иргэний хуульХуудасны тоо: 195х.Ангилал: 67.404Зохиогчийн 3-н тэмдэгт: М 87Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Монгол номын фонд [67433] (2ш). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
 <<    1  2  3  4  ...  8    >>