Байгаль хамгаалах өдөрт "Цэнхэр алт усаа хайрлая, ой модоо хайрлая"-2021

| Гарчгийг сонгох:
"Монгол орны геоэкологи" сэдэвт эрдэм шинжилгээний бага хурлын эмхтгэл

Зохиогч:

Он: 2007Гарчиг: Ерөнхий хэсэг Тусгай хэсэг Экологи Ойн нөөц, ой хамгаалалТүлхүүр үгс: Байгалийн шинжлэл Геологийн шинжлэх ухаанХуудасны тоо: 291х.Ангилал: 26.3Зохиогчийн 3-н тэмдэгт: М 692Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Монгол номын фонд [6673] (1ш). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
108 хачин: Монгол орны уул усны сонин

Зохиогч: Гонгоржав Г.

Он: 1993Гарчиг: Дуугардаг элс. Дүнгэдэг газар. Жингэнэдэг чулуу. Гүйдэг чулуу. Дуу хураагч хад. Тост хад. Үзэсгэлэнт хүрхрээ. Давсан уул. Бүдүүн мод. Зэрлэг олсТүлхүүр үгс: Байгалийн шинжлэл Хүн ба хүрээлэн буй орчин. Байгаль хамгаалалт. Хөрсөн доорх баялагийн хамгаалалтХуудасны тоо: 48х.Ангилал: 20.1Зохиогчийн 3-н тэмдэгт: Г 65Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Монгол номын фонд [1335] (4ш). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
Америкийн компаниуд байгальд ээлтэй хандах болж байна

Ботийн нэр: Ботийн дугаар: Б. 13 №3Он: 2008Гарчиг: Америкийн компаниуд байгальд ээлтэй технологийг нэвтрүүлж байна. Хувийн хэвшлийнхэн байгаль орчинд ээлтэй сонголт хийж байна. Хувийн хэвшлийн сэргэн мандалт. ТББ болон хувийн хэвшэл- нэг зорилго, харилцан итгэлцэл. Хэрэглэгчид ногоон байх буюу байгаль орчинд ээлтэй байхыг шаардаж байна. Фото зургууд: Байгаль орчинд ээлтэй барилга байшингууд. Бизнес хөрөнгө оруулагчид ба байгаль орчин. Ханган нийлүүлэх шат дамжлагын тогтвортой байдал. Үзэл бодол/ сөрөг бодол: Засгийн газрын гүйцэтгэх үүргийн тухай. Номзүй. Интернет эх сурвалжТүлхүүр үгс: Соёл шинжлэх ухаан боловсрол Сэтгүүлч Байгаль орчинХуудасны тоо: 88х.Ангилал: 76.01(7АНУ)Зохиогчийн 3-н тэмдэгт: А 531Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Монгол номын фонд [7145] (4ш). Шилжүүлгэнд (1). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
Амьд байгалийг хамгаалах шинжлэх ухааны үндэс

Зохиогч: Яблоков А.В., Остроумов С.А.

Он: 1988Гарчиг: Дэвшигдсэн асуудлаас шийдвэрт. Амьд байгалийг хамгаалах шинжлэх ухааны үндсийг боловсруулахад хэрэглэгдэх чухал ач холбогдол бүхий экологи, ерөнхий биологийн зарим ухагдхуун. Амьд биеийн олон янз байдлыг хадгалах арга зам. Биологийн ухааны систем дэх амьд байгалийг хамгаалах онол, шинжлэх ухааны үндэсТүлхүүр үгс: Байгалийн шинжлэх ухаан Хүн ба хүрээлэн буй орчин Хүний экологиХуудасны тоо: 80х.Ангилал: 20.1Зохиогчийн 3-н тэмдэгт: Я 74Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Монгол номын фонд [36472] (12ш). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
Байгалиа хамгаалж ирсэн Монголчуудын хууль цаазын эртний уламжлал Багш оюутны эрдэм шинжилгээний бүтээл

Ботийн нэр: Ботийн дугаар: №2Он: 1995Гарчиг: Эртний улсуудын хуулиас. Их засаг хуулиас. Юан улсын хуулиас. Алтан хааны хуулиас. 16-17-р зууны 18 хуулиас. Монгол-Ойрадын их хуулиас. Халх журам хуулиас. Богд хаант улсын хуулиудаасТүлхүүр үгс: Төр, эрх, хууль цааз ХуульХуудасны тоо: 20х.Ангилал: 67.99(5Мо)Зохиогчийн 3-н тэмдэгт: Б 18Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Монгол номын фонд [55321] (4ш). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
Байгалийг хамгаалахын ач холбогдол

Зохиогч:

Он: 1950Гарчиг:Түлхүүр үгс: Байгаль шинжлэлХуудасны тоо: 20х.Ангилал: 502.7Зохиогчийн 3-н тэмдэгт: Б 174Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Архив фонд [222] (1ш), Монгол номын фонд [44189] (5ш). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
Байгалийн гурван эрдэнэ

Зохиогч: Цэвээн Б.

Он: 1991Гарчиг: Байгалийн орших төлөв физик шинж Гэрлийн долгоин Гариг ертөнцийн жин ба татах хүчний талаар тодруулах зүйлүүд Дэлхийн үүсэл хөгжлийг жин ба нягтралын үүднээс төсөөлөх боломжууд Од гаригуудын биеийн жин, нягтралын үүднээс төсөөлөх ньТүлхүүр үгс: Байгалийн шинжлэх ухаанХуудасны тоо: 188x.Ангилал: 20Зохиогчийн 3-н тэмдэгт: Ц 97Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Монгол номын фонд [50228] (2ш). Шилжүүлгэнд (1). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
Байгалийн нөөцийг зохистой ашиглах асуудал

Зохиогч: Баярмагнай Д.

Он: 1985Гарчиг: Байгаль орчин байгалийн нөөц баялаг Байгалийн нөөцийн эдийн засагТүлхүүр үгс: Байгалийн шинжлэх ухаан Хүн ба хүрээлэн буй орчин Байгаль хамгаалалтХуудасны тоо: 31x.Ангилал: 20.1Зохиогчийн 3-н тэмдэгт: Б 34Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Монгол номын фонд [14408] (13ш). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
Байгаль ба хүн төрөлхтөн

Зохиогч: Банзрагч Д., Цэнд-Аюуш Я.

Он: 1974Гарчиг: Шим мандлын тухай товчхон. Хөрс. Ургамал. Ан амьтан. Цэвэр усны нөөцТүлхүүр үгс: Байгалийн шинжлэх ухаанХуудасны тоо: 45х.Ангилал: 502.7Зохиогчийн 3-н тэмдэгт: Б 259Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Архив фонд [7680] (1ш), Монгол номын фонд [144409] (7ш). Шилжүүлгэнд (1). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
Байгаль орчин

Зохиогч: Жанцан Д., Цэдэн Ц. ба бус; Өлзийбаяр Л., Бадарч С.

Он: 1981Гарчиг: Орчлонт ертөнц. Чулуун мандал. Агаар мандал. Усан мандал. Шим мандал. Байгаль ба хүнТүлхүүр үгс: Байгалийн шинжлэх ухаанХуудасны тоо: 157.Ангилал: 502Зохиогчийн 3-н тэмдэгт: Б 174Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Архив фонд [10509] (1ш), Монгол номын фонд [183751] (9ш). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
Байгаль орчин

Зохиогч:

Он: 1994Гарчиг: Байгаль орчны тухай багц хууль. Мэдээлийг урамшуулах журам. Усны нөөцийн эдийн засгийн үнэлгээ. Улсын тусгай хамгаалалттай газар. Эрхийн актын жагсаалт. Алсаас ирэгсдийн сонин. Увс нуурын ай савын дархан цазтай газар. Тогтвортой хөгжил, байгаль орчны асуудалдТүлхүүр үгс: Байгалийн шинжлэл Байгаль орчинХуудасны тоо: 30х.Ангилал: 20.1Зохиогчийн 3-н тэмдэгт: Б 18Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Монгол номын фонд [54000] (1ш). Шилжүүлгэнд (1). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
Байгаль орчин Эрх зүйн баримт бичгийн эмхтгэл

Он: 2005Гарчиг: Монгол Улсын хууль. Монгол Улсын Үндсэн хууль. Байгаль орчныг хамгаалах тухай. Агаарын тухай. Ойн тухай. Байгалийн ургамлын тухай. Байгалийн ургамлын тухай Монгол Улсын хуулийн хавсралт. Химийн хорт бодисоос хамгаалах тухай. Ургамал хамгааллын тухай. Бууны албан татварын тухай. Ой хээрийг түймрээс хамгаалах тухай. Газрын төлбөрийн тухай. Усны тухай. Газрын тухай. Газрын хэвлийн тухай. Захиргааны хариуцлагын тухай. Патентийн тухай. Хилийн тухай. Гаалийн тухай. Авто замын тухай. Аялал жуулчлалын тухай. Монгол улсын засгийн тогтоолТүлхүүр үгс: Төр эрх, хууль цааз Байгаль орчны тухай хуульХуудасны тоо: 424х.Ангилал: 67.407Зохиогчийн 3-н тэмдэгт: Б 174Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Монгол номын фонд [72992] (1ш). Шилжүүлгэнд (1). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
Байгаль орчин Эрх зүйн баримт бичгийн эмхтгэл

Зохиогч:

Он: 2005Гарчиг:Түлхүүр үгс: Төр, эрх, хууль цааз Байгаль орчны тухай хуульХуудасны тоо: 424х.Ангилал: 67.407 Зохиогчийн 3-н тэмдэгт: Б 174 Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Монгол номын фонд [92379] (1ш). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
Байгаль орчин бидний гэр

Зохиогч: Сайжаа Н., Үдэнбор Ш; .

Он: 1989Гарчиг:Түлхүүр үгс: Байгалийн шинжлэл Хүн ба хүрээлэн буй орчин Хүний экологиХуудасны тоо: 98x.Ангилал: 20.1Зохиогчийн 3-н тэмдэгт: С 17Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Монгол номын фонд [45904] (5ш). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
Байгаль орчин-5 Усны тухай хууль тогтоомж

Зохиогч:

Он: 1997Гарчиг: Усны тухай хууль. Ус, рашаан ашигласны төлбөрийн тухай хууль. Төлбөрийн хувь хэмжээг тогтоох тухай- засгийн газрын 1995 оны 154-р тогтоол. Усны тоо бүртгэл явуулах журам. Усны анхан шатны тоо бүртгэл хөтлөх журам. Усны тоо бүртгэлийн тайлан. Усны нөөцийн бохирдолт, хомсдолт, нөхөн сэргэлтийг бүртгэх журам. Ус хэрэглээний түр норм батлах тухай. Хаягдал ус зайлуулах цэг тогтоох тухай. Ахуйн бохир усны цооногийг доторлох ашиглах журам. Ундны усны эрүүл ахуйн шаардлага түүнд тавих хяналтТүлхүүр үгс: Төр, эрх, хууль цааз Хууль тогтоомж Усны тухай хуульХуудасны тоо: 124х.Ангилал: 67.407Зохиогчийн 3-н тэмдэгт: Б 18Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Монгол номын фонд [57084] (4ш). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
Байгаль орчин-эрүүл мэнд

Зохиогч: Сүхбат Г.

Он: 1997Гарчиг: Агаар, түүний бохирдол. Ус, түүний бохирдол. Хөрс, түүний бохирдолТүлхүүр үгс: Анагаах ухаан Байгалийн шинжлэлХуудасны тоо: 18х.Ангилал: 51.1Зохиогчийн 3-н тэмдэгт: С 789Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Монгол номын фонд [56842] (2ш). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
Байгаль орчны менежментийг боловсронгуй болгох аргачилсан зөвлөмж Байгаль орчин менежментийн чадавхийг үндэсний болон орон нутгийн түвшинд бэхжүүлэх нь

Зохиогч:

Он: 2006Гарчиг:Түлхүүр үгс: Байгалийн шинжлэлХуудасны тоо: 538х.Ангилал: 20.18Зохиогчийн 3-н тэмдэгт: Б 174Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Монгол номын фонд [74514] (3ш). Шилжүүлгэнд (1). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
Байгаль орчны төрийн бус байгууллагуудын улсын анхдугаар зөвлөлгөөн

Зохиогч:

Он: 2009Гарчиг: Төлөлөгчдийн хэлсэн үг, дэвшүүлсэн санал. Зөвлөлгөөнөөс гарсан шийдвэрүүд. Зохион байгуулалтын асуудал. Монголын байгаль орчны иргэний зөвлөлийн 2009 оны үйл ажиллагааны товч тайлан. Байгаль орчин аялал жуулчлалын яамнаас олон нийт, иргэний нийгмийн байгууллагуудад илгээсэн захидлуудТүлхүүр үгс: Хүн ба хүрээлэн буй орчин. Хүний экологи, Экологи ерөнхийдөөХуудасны тоо: 196х.Ангилал: 20.1Зохиогчийн 3-н тэмдэгт: Б 174Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Монгол номын фонд [85243] (1ш). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
Байгаль орчны эдийн засаг Байгаль хамгаалал экологи, байгаль орчны хяналт үнэлгээний мэргэжлийн ангийн оюутнуудад зор.- в. Сурах бичиг

Зохиогч: Оюунчимэг Т.

Он: 2011Гарчиг: Байгаль орчны эдийн засгийн талаархи ойлголт. Байгалийн нөөцийн экологи эдийн засгийн үнэлгээ . Байгаль орчны хохирол, нөхөн төлбөр тооцох аргачлал. Байгалийн нөөц ашигласны төлбөр, хураамжийн эрх зүйн зохицуулалт. Байгаль орчны хохиролын үнэлгээний дадлага, жишээ. Байгаль орчин ба байгалийн нөөц баялгийн ангилал. Байгаль орчны эдийн засгийн тухай. Байгаль орчны эдийн засгийн суурь ойлголтууд. Байгаль орчны эдийн засгийн үнэ, цэнэ. Газрын эдийн засгийн үнэлгээ, экологийн хохирол тооцох аргачлал. Хөрсний экологи, эдийн засгийн үнэлгээ, хохирол тооцох аргачлал. Усны экологи эдийн засгийн үнэлгээ, хохирол тооцох аргачлал. Ургамлын экологи эдийн засгийн үнэлгээ, хохирол тооцох аргачлал. Ойн экологи эдийн засгийн үнэлгээ, хохирол тооцох аргачлал. Амьтны экологи эдийн засгийн үнэлгээ, хохирол тооцох аргачлал. Экологийн хохиролын талаархи онолын ойлголт. Хүрээлэн буй орчны бохирдол. Хөрсний бохирдолын үнэлгээ өгөх аргачлал. Усны бохирдолоос үүсэх хохирол тооцох аргачлалТүлхүүр үгс: Байгалийн оновчтой ашиглалт. байгаль хамгаалалХуудасны тоо: 190х.Ангилал: 20.18я73Зохиогчийн 3-н тэмдэгт: О-634Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Монгол номын фонд [10181] (2ш). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
Байгаль хамгаалагч 200 жилд Онол практикийн бага хурлын материалууд

Зохиогч:

Он: 2010Гарчиг: Байгаль хамгаалагч танаа. Байгаль хамгаалагч -200 жилд онол практикийн бага хурлыг нээж хэлсэн үг. Байгаль хамгаалагчдын жилд хийсэн ажлын дүн, цаашдын зорилт. Байгаль хамгаалагч төрийн өнө эртний уламжлалт албан хаагч. Байгаль хамгаалагчийн үйл ажиллагааны түүхэн уламжлал. Богдхан уулын хамгаалалтын түүхэн тойм. Байгаль хамгаалагчийн үйл ажиллагааны эрхзүйн үндсийг төгөлдөржүүлэх асуудал. Богдхан уулын хамгаалалтын түүхэн замнал, байгаль хамгаалагчийн үйл ажиллагаа. Говь- Алтай аймгийн байгаль орчин, аялал жуулчлалын газраас байгаль хамгаалагчдыг мэргэжлийн удирдлагаар хангах талаар хэрэгжүүлж буй арга хэмжээ, үр дүн. Байгаль хамгаалагчийг чадавхжуулах асуудалд. Идэвхтэн байгаль хамгаалагч их хүч. Байгаль хамгаалагчийн захидал. Байгаль хамгаалагчдын талаар авах зарим арга хэмжээний тухай. Байгаль хамгаалагчдын дунд зарлах Лусын эзэд уралдааны болзолТүлхүүр үгс: Байгаль хамгаалалХуудасны тоо: 94х.Ангилал: 20.18Зохиогчийн 3-н тэмдэгт: Б 174Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Монгол номын фонд [87662] (1ш). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
 <<  <  1  2  3  ...  5    >>