2023 - Дэлхийн ном болон зохиогчийн эрх, оюуны өмчийн эрхийг хамгаалах өдөрт

| Гарчгийг сонгох:
"Ази дахь зохиогчийн эрхийн гарын авлага"-ын Mонгол хувилбарыг бүтээн хэвлэж, хэрэглэх нь сэдэвт үндэсний сургалт-семинар

Зохиогч:

Он: 2007Гарчиг: Танилцуулга Нээлтийн ажиллагаа Илтгэл Лекц Нөхцөл байдлын судалгаа ХавсралтТүлхүүр үгс: Төр эрх хууль цааз ЮНЕСКО Уран бүтээлийн эрхийн харьцааХуудасны тоо: 95х Зур.Ангилал: 67.404.(5)Зохиогчийн 3-н тэмдэгт: А 341Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Монгол номын фонд [6669] (2ш). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
"Патент-барааны тэмдэг" семинар

Зохиогч:

Он: 2002Гарчиг: "Патент-барааны тэмдэг" сэдэвт семинарыг нээж Оюуны өмчийн газрын дарга Н.Чинбатын хэлсэн үг. "Патентийн асуудлаар туршлага хуваалцах нь (Германд, Европт, Монголд)" илтгэгч Док. проф. Александр Фюнер. "Барааны тэмдгийн үүсэл гарал, түүний эрх зүйн хамгаалалт ба эдийн засгийн ач холбогдол" Илтгэгч ХБНГУ-ын холбооны патентын шүүхийн шүүгч док.Марианне Грабрукер. "Монгол улс дахь оюуны өмчийн эрх зүйн байдал" Илтгэгч ХДСТ., Удирдлагын Академийн ахлах багш, МУИС-ийн докторант Д.Цолмон. "Монгол улс дахь оюуны өмчийн хяналтын тогтолцоо" Илтгэгч Оюуны өмчийн газрын Хяналтын хэлтсийн дарга Ц.Шинэбаяр. "Оюуны өмчийн харилцаанаас үүссэн хэрэг, нэхэмжлэлийг шүүх шийдвэрлэж байгаа практикийн тухай" Илтгэгч Чингэлтэй дүүргийн шүүхийн шүүгч Д.Наранцэцэг. "Монгол улс дахь аж үйлдвэрийн өмчийн эрхийн хамгаалалтын үйл ажиллагаа" Илтгэгч Док. проф. З.НамжилТүлхүүр үгс: Төр, эрх, хууль цаазХуудасны тоо: 85х.Ангилал: 67.404.3Зохиогчийн 3-н тэмдэгт: П 201Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Монгол номын фонд [63419] (2ш). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
Ази дахь зохиогчийн эрхийн гарын авлага

Зохиогч: Хозуми Т., Гоми Т.

Он: 2007Гарчиг: Бүтээлийн тухай. Зохиогчийн эрх, эдийн бус баялгийн эрх болон бусад хамаарах эрхүүдээс бүрдэх зохиогчийн эрхүүд. Зохиогчийн эрхийг ашиглах нь. Бүтээл ба орчинТүлхүүр үгс: Төр эрх хууль цааз Гарын авлагаХуудасны тоо: 80х.Ангилал: 67.404.3/5/Зохиогчийн 3-н тэмдэгт: Х 414Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Монгол номын фонд [78085] (2ш). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
БНМАУ-ын иргэний хууль

Зохиогч:

Он: 1952Гарчиг: Эрхийн субъект. Хуулийн этгээд. Эрхийн объект. Хэлэлцээ. Өмчийн эрх. Зээллэгээ. Батлан даах тухай. Зохиогчийн эрхТүлхүүр үгс:Хуудасны тоо: 63х.Ангилал: 347Зохиогчийн 3-н тэмдэгт: Б 823Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Монгол номын фонд [23721] (1ш). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
БНМАУ-ын иргэний хууль

Он: 1963Гарчиг: БНМАУ-ын АИХ-ын тогтоол. БНМАУ-ын иргэний хуулийг батлах тухай. Өмчийн эрх. Үүргийн тухай ерөнхий зүйл. Үүргийн тусгай төрлүүд. Зохиогчийн эрх. Шинэ бүтээлийн эрх. Нээлт хийх эрхТүлхүүр үгс: Төр эрх хууль цаазХуудасны тоо: 153х.Ангилал: 347Зохиогчийн 3-н тэмдэгт: Б 823Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Архив фонд [2940] (1ш), Монгол номын фонд [99172] (8ш). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
БНХАУ ба Монгол улсын зохиогчийн эрх, түүний эрх зүйн хамгаалалтын харьцуулсан судалгаа

Зохиогч: Үзэсгэлэн Ни; Нарангэрэл С.

Он: 2019Гарчиг: 1-р бүлэг. Зохиогчийн эрх, түүний үүсэл хувьсал, обьект ба эх сурвалж. 2-р бүлэг. Зохиогчийн эд хөрөнгийн бус эрхийн харьцуулалт. 3-р бүлэг. Зохиогчийн эд хөрөнгийн эрхийн харьцуулалт. 4-р бүлэг. Зохиогчийн эрх зүйн хамгаалалтын харьцуулалтТүлхүүр үгс: Төр, эрх, хууль цаазХуудасны тоо: 173 CD.Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Монгол судлал [14297] (1ш). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
БНХАУ-ын оюуны өмчид холбогдох хууль тогтоомжийн эмхтгэл

Он: 2012Гарчиг: Зохиол бүтээлийн эрхийн хууль. Патентийн хууль. Тусгай ашгийн хуульТүлхүүр үгс: төр эрх, хуульХуудасны тоо: 132х.Ангилал: 67.404.3(5Хят) Зохиогчийн 3-н тэмдэгт: Б 823Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Монгол номын фонд [85921] (3ш). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
ДОӨБ зохиогчийн эрх,хамаарах эрхийн нэр томьёоны дүйцэл

Он: 2004Гарчиг:Түлхүүр үгс:Хуудасны тоо: 249х.Ангилал: 67.404.3я2 Зохиогчийн 3-н тэмдэгт: Д 893Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Архив фонд [29152] (1ш). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
Дэлхийн Оюуны Өмчийн Байгууллага

Зохиогч:

Ботийн нэр: Ботийн дугаар: № 439(М)Он: 2008Гарчиг: Танилцуулга. Оюуны өмчийн эрхийн хамгаалалтын салбар. Хөгжил дэвшилд, оюуны өмчийн шүйцэтгэх үүрэг ба дэлхийн оюуны өмчийн байгууллагын хөгжлийн хамтын ажиллагааны хөтөлбөр. Оюуны өмчийн эрхийн хэрэгжилт. Оюуны өмчийн сургалт болон удирдлага. Оюуны өмчийн технологийн болон эрх зүйн хөгжилТүлхүүр үгс: Төр эрх Уран бүтээлийн эрхийн харьцааХуудасны тоо: 552х.Ангилал: 67.404.3(0)я2Зохиогчийн 3-н тэмдэгт: Д 893Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Монгол номын фонд [7654] (2ш). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
Замын хэмжээнд шинэ бүтээл оновчтой саналын ажлыг цаашид сайжруулах арга хэмжээний тухай

Он: 1968Гарчиг: Замын хэмжээнд шинэ бүтээл, оновчтой саналын ажлыг цаашид сайжруулах арга хэмжээний талаар. Улаанбаатар төмөр замын шинэ бүтээл, оновчтой саналын дүрэмТүлхүүр үгс: ТээвэрХуудасны тоо: 50х.Ангилал: 625Зохиогчийн 3-н тэмдэгт: З-259Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Монгол номын фонд [116212] (3ш). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
Зах зээлийн нөхцөл дэх зохиогчийн эрх, түүний хамгаалалт Магистрын ажил

Зохиогч: Мөнхцэцэг О.

Он: 2002Гарчиг: Удиртгал Зохиогчийн эрхийн ойлголт, хамгаалалтын хүрээ Үндэсний эрх зүй дэх зохиогчийн эрхийн хамгаалалт Зохиогчийн эрхийн олон улсын хамгаалалт Дүгнэлт Хавсралт Ном зүй Удиртгал Зохиогчийн эрхийн ойлголт, хамгаалалтын хүрээ Үндэсний эрх зүй дэх зохиогчийн эрхийн хамгаалалт Зохиогчийн эрхийн олон улсын хамгаалалт Дүгнэлт Хавсралт Ном зүйТүлхүүр үгс: зохиогчийн эрх зохиогчийн эрхийн хамгаалалтХуудасны тоо: 81 хууд.Ангилал: 67.404Зохиогчийн 3-н тэмдэгт: М-81Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Эрдэм судлал [93102] (1ш). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
Зохиогчийн эрх зүй

Зохиогч: Ёндон Д.

Он: 1980Гарчиг: Зохиогчийн эрх зүй. Нээлт гаргах эрх зүй. Шинэ бүтээлийн эрх зүйТүлхүүр үгс: Төр, эрх, хууль цаазХуудасны тоо: 110.Ангилал: 347Зохиогчийн 3-н тэмдэгт: Ё 534Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Архив фонд [9973] (1ш), Монгол номын фонд [176972] (6ш). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
Зохиогчийн эрхийн тулгуур асуудал

Зохиогч: Нарангэрэл С., Тэмүүлэн Н.

Он: 2008Гарчиг: Зохиогчийн эрх зүйн суурь асуудал Зохиогчийн эрх зүйн сурвалж Зохиогчийн эрхийн объект Зохиогчийн эрхийн субъект Зохиогчийн гэрээ Уран бүтээлч фонограмм бүтээгч, эфирийн ба кабелийн нэвтрүүлгийн байгууллагын эрхийн хамгаалалт Зохиогчийн эрхийн эрх зүйн хамгаалалт Гадаадын зүй бүхий зохиогчийн эрх зүйн харилцаны эрх зүйн зохицуулалт Шинжлэх ухаан утга зохиол, урлагийн бүтээлийн зохиогчийн эрх Зохиогчийн эрхийн хамтын удирдлагын байгууллагаТүлхүүр үгс: Төр, эрх, хууль цааз Зохиогчийн эрхХуудасны тоо: 268x.Ангилал: 67.404.3(5Мон)Зохиогчийн 3-н тэмдэгт: Н 294Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Монгол номын фонд [81881] (4ш). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
Изобретение и патент

Зохиогч: Майкапар Е.А.

Он: 1968Гарчиг:Түлхүүр үгс: Техникийн шинжлэх ухаан ерөнхийдөө хүнд үйлдвэрлэл. үйлдвэрийн газрын тоног төхөөрөмжХуудасны тоо: 46с.Ангилал: 62Зохиогчийн 3-н тэмдэгт: М 144Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Өрнө дахины фонд [312901] (1ш). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
Изобретение и патент в СССР Рек. указатель литературы

Зохиогч:

Он: 1969Гарчиг:Түлхүүр үгс:Хуудасны тоо: 19.Ангилал: 16Зохиогчийн 3-н тэмдэгт: И 382Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Өрнө дахины фонд [327757] (1ш). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
Иргэн таны эрх зүйн хөтөч Хууль зүйн холбогдолтой түгээмэл асуулт-хариулт

Зохиогч: Түвшинтулга А.

Он: 2010Гарчиг: Иргэний эрх зүйн харилцаа Оюуны өмчийн хамгаалалт Гэр бүлийн харилцаа Хөдөлмөрийн харилцаа Газрын харилцаа Эрүүгийн байцаан шийтгэх ажиллагаа Өмгөөлөх, өмгөөлүүлэх эрх Цагдаагийн албан хаагч, хэрэг бүртгэгч, мөрдөн Нийгмийн халамж үйлчилгээТүлхүүр үгс: Төр эрх, хууль, цааз Монгол улсын хуульХуудасны тоо: 568х.Ангилал: 67.0(5Мон)Зохиогчийн 3-н тэмдэгт: Т 733Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Монгол номын фонд [82155] (2ш). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
Монгол улсын гаалийн холбогдолтой олон улсын гэрээний тойм

Зохиогч: Баярсайхан Д.

Он: 2011Гарчиг: Олон улсын олон талт гэрээ. Дэлхийн гаалийн байгууллагын баримт бичгүүд. Дэлхийн худалдааны байгууллагын баримт бичгүүд. НҮБ-ын байгаль орчныг хамгаалах байгууллагаас хяналт тавин хэрэгжүүлж буй баримт бичгүүд. Дэлхийн оюуны өмчийн байгууллагын баримт бичгүүд. НҮБ-ын бусад баримт бичгүүд. Олон улсын тээврийн холбогдох байгууллага, тэдгээрийн хүрээнд мөрддөг баримт бичгүүд. Олон улсын хоёр талт гэрээ. Гаалийн холбогдолтой хоёр талын гэрээний талаархи мэдээлэлТүлхүүр үгс: Төр эрх хууль цааз Олон улсын нийтийн эрхХуудасны тоо: 214х.Ангилал: 67.412.1Зохиогчийн 3-н тэмдэгт: Б 385Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Монгол номын фонд [13042] (2ш). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
Монгол улсын иргэний эрх зүй Эдийн баялгийн эрх, Оюуны өмчийн эрх зүй

Зохиогч: Жамбалдорж О. ба бус; О.Жамбалдорж, Ж.Амарсайхан, Ж.Ариунзаяа.

Ботийн нэр: Ботийн дугаар: Дэвт. 2Он: 2006Гарчиг: Эдийн баялгийн эрх. Эдийн баялгийн ойлголт, төрөл. Өмчийн эрх. Өмчийн эрхийн үндсэн асуудал. Хувийн өмчийн эрх. Иргэний газрын өмчийн эрхийн онцлог зохицуулалт. Хувийн хэвшлийн хуулийн этгээдийн өмчийн эрх. Төрийн өмчийн эрх. Дундын өмчийн эрх. Эдийн баялгийн хязгаарлагдмал агуулга. Эзэмшлийн эрх. Бусдын өмчийн газрын эзэмшил,ашиглалтын талаархи эдийн баялгийн. Эрхээ хэрэгжүүлэх зорилгоор бусдын өмчлөх эрхийг хязгаарлах эрх. Хөршийн эрх. Барьцааны эрх. Оюуны өмчийн эрх зүй. Зохиогчийн эрх түүнд хамаарах эрх. Патентын эрх. Оюуны өмчийн бусад обьектын эрх. Эдийн ба эдийн бус баялгийн эрхийн хамгаалалт. Эдийн баялгийн эрх эдийн бус баялгийн эрхийг өвлөхТүлхүүр үгс: Төр эрх хууль цааз Иргэний ба худалдааны хууль Гэр бүлийн хуульХуудасны тоо: 239х.Ангилал: 67.404(5Мон)я73Зохиогчийн 3-н тэмдэгт: Ж 231Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Монгол номын фонд [5778] (4ш). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
Монголын төр эрх зүй Залуу судлаачдын индэр

Зохиогч:

Ботийн нэр: Ботийн дугаар: Тусгай дугаарОн: 2010Гарчиг: Зохион байгуулалттай гэмт хэрэгтэй гадаадын зарим улсад тэмцэж буй эрх зүйн үндэс Хууль тогтоомжийн шинэтгэлийн зарим асуудлыг үндэстний цөөнхийн эрх ашгийг хамгаалахад чиглүүлэх нь Насанд хүрээгүй этгээдэд хүлээлгэх эрүүгийн хариуцлагын тулгамдсан асуудал Монгол улсын захиргааны эрх зүйн зохицуулалтын механизмыг тодорхойлох асуудалд Иргэний хэргийн шийдвэр гүйцэтгэлийн ажиллагааны онол практикийн зарим асуудал Зохиогчийн эрх зүйн зохицуулалтын үүсэл хөгжил Төвлөрсөн шүүхээс төрөлжсөн шүүхрүүТүлхүүр үгс: Төр, эрх, хууль цааз Төр эрхийн онолХуудасны тоо: 306x.Ангилал: 67.1(5Мон)Зохиогчийн 3-н тэмдэгт: М 695Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Монгол номын фонд [82070] (1ш). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
Мэдлэгийг капитал болгох нь

Зохиогч: Лаагансүрэн Б.

Он: 2009Гарчиг: Шинжлэх ухаан ба шинэ санаачлагч. Монгол улсад оюуны өмчийн байгууллага буй болсон байдал. Патентийн үүсэл хөгжил, патентийн судалгаа. Аж үйлдвэрийн өмчид хамаарагдах бүтээлүүд. Шинэ бүтээлийн магадлагааны тухай ерөнхий мэдэгдэхүүн. Шинэ бүтээл туурьвихад ойлголт ямар ач холбогдолтой вэ? Шинэ бүтээлийн шийдэлд зөрчлийн тухай ойлголт. Дэвшил ба хөгжил. Технологи дамжуулалт ба эрх зүйн зохицуулалтын тухай товч ойлголт. Шинэ бүтээлийн лицензийн худалдаа. Шинэ бүтээлийн материалыг бүрдүүлэхэд зөв бичиглэл чухал үүрэгтэй. Биотехнологи. уламжлалт соёл ба уламжлалт мэдлэгээ хамгаалах нь. Шинжлэх ухааны нээлт. Оюуны өмч ба хууль эрх. Патентийн шинэ бүтээлийн магадлагаа хийх онолын үндэс ба ерөнхий арга зүй. Техникийн шийдлийг судлах үндсэн зарчимТүлхүүр үгс: Төр эрх хууль цааз Уран бүтээлийн эрхийн харьцааХуудасны тоо: 293х.Ангилал: 67.404.3(5Мон)Зохиогчийн 3-н тэмдэгт: Л 101Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Монгол номын фонд [8600] (2ш). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
 <<  <  1  2  3  4    >>