Байгаль хамгаалах өдөрт "Цэнхэр алт усаа хайрлая, ой модоо хайрлая"-2021

| Гарчгийг сонгох:
Эмзэг байдлаас тогтвортой хөгжил рүү: Байгаль орчин, хүний хөгжил Монгол улсын хүний хөгжлийн илтгэл-2011

Зохиогч:

Он: 2011Гарчиг: Тогтвортой байдал, хүний хөгжил:Тойм. Уур амьсгалын өөрчлөлт, эмзэг байдал. Хөдөө орон нутаг дахь эмзэг байдал, тогтвортой хөгжил. Хотуудын эмзэг байдал, тогтвортой хөгжил. Бүгнэлт, бодлогын зөвлөмжТүлхүүр үгс: Улс төр Гадаад бодлого Олон улсын харилцаа Дипломат харилцааХуудасны тоо: 128х.Ангилал: 66.4Зохиогчийн 3-н тэмдэгт: М 692Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Монгол номын фонд [9626] (5ш). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
Эрээний нурууны ойг нөхөн сэргээх,хамгаалах экологи-биологийн зарим асуудал : Бакалаврын ажил Төрийн Улаанбаатар сургууль

Зохиогч: Баярцэрэн.Э Төрийн Улаанбаатар сургууль; Баярцэрэн.Э.

Ботийн нэр: 0Ботийн дугаар: 0Он: 2005Гарчиг:Түлхүүр үгс:Хуудасны тоо: 47.Ангилал: 550Зохиогчийн 3-н тэмдэгт: Б-381Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Эрдэм судлал [349] (1ш). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
Өмнөговь аймгийн Цогтцэций сумын Улаан нуурын усны талбайн өөрчлөлт түүнд нөлөөлөх хүчин зүйлүүд Магистрын зэрэг горилсон бүтээл

Зохиогч: Бүрэнжаргал Ц.

Он: 2018Гарчиг: Уур амьсгалын төлөв Ус зүйн нөхцөл Уурхайн үйл ажиллагаа Зайнаас тандан судлах физик үндэс Цахилгаан соронзон долгионы шинж чанар Цахилгаан соронзон долгион гадарга дээрхи юмстай харилцан үйлчлэх нь Ландсат хиймэл дагуулын тухай Усны нормчлогдсон индекс Нуурын усны эзэлхүүн Эрэлтийн мэдрэмжТүлхүүр үгс: ус судлал нуурын ус судлал улаан нуурын экологи Өмнөговь аймаг Зайнаас тандан судлалХуудасны тоо: 39 CD-тэй.Ангилал: 26.222.6Зохиогчийн 3-н тэмдэгт: Б-878Ангилал: 550Зохиогчийн 3-н тэмдэгт: Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Эрдэм судлал [306236] (1ш). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
 <<    1  ...  3  4  5  >  >>