Ардчилал бол

66.3(5Мон)8
Э 431 Элбэгдорж Ц.
Ардчилал бол: Шийдэл / Эмхэт, ред. Т. Нэргүй;.- УБ.: Мөнхийн үсэг., 2015.- 632х.: .- ISBN 978-99973-66-34-4: 20000.00₮.20000.00₮.20000.00₮.
Б. 3: .- ISSN
МУҮНС төв байр | Ойр фонд 12-89775  МУҮНС салбар | Хүмүүн танхим 6 давхар-89774  МУҮНС салбар | Хүмүүн танхим 6 давхар-89776