Сурагчийн монгол хэлний тайлбар толь

81.2Мон
С 743
Сурагчийн монгол хэлний тайлбар толь / Ред. Б.Баярсайхан, А.Янжиндолгор;.- УБ.: Адмон принт., 2008.- 1026х.: .- ISBN 978-99962-0-141-7: 22410.00₮.22410.00₮.22410.00₮.
11-42170  2-96706  2-96705