Гайхамшигт шинжлэх ухаан

72
У-25 Уинстон Р.
Гайхамшигт шинжлэх ухаан: Дэлгэгддэг зураг, сөхдөг самбар, гайхалтай баримтууд / Орч. Л.Түмэнбаяр;.- УБ.: Мон судар., 2014.- 31х.: + Зур.- ISBN 978-99973-1-119: 31410.00₮.31410.00₮.31410.00₮.
11-42154  3-20818  3-20817