Эрэгтэй хувцас

37.24
Ч-891 Чулуунаа Г.
Эрэгтэй хувцас: Эсгүүр, загварчилгаа, оёх технологи / Ред. Г.Цэрэн; Зур. Г.Чулуунаа;.- УБ.: Битпресс., 2019.- 144х.: + Зур.- ISBN 978-9919-21-926-0: 24300.00₮.24300.00₮.24300.00₮.
: .- ISSN
МУҮНС төв байр | Архив фонд төв байр 12-42153  МУҮНС салбар | Гэр бүлийн танхим 2 давхар-20816  МУҮНС салбар | Ертөнц танхим 9 давхар-20815