Дэлхийн философийн өдөрт 1990 оноос хойш - 2022

| Гарчгийг сонгох:
"Бодьчарияаватара шастар"-Буддын гүн ухааны арга билгийн цогц бүтээл болох нь Философийн шинжилгээ

Зохиогч: Булган Түмээхүүгийн; Лувсанцэрэн Г; Чулуунбаатар Г.

Он: 1999Гарчиг: 1 Бүлэг. "Бодичарияаватара" шашин-гүн ухааны шастар болох нь. 2 Бүлэг. "Бодичарияаватара" арга билгийн нэгдэлТүлхүүр үгс: Философийн түүхХуудасны тоо: 143х.Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Монгол судлал [9582] (1ш). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
1990-ээд оноос хойших Монголын философийн амьдрал Сэдэвчилсэн тоочилт, зэрэгцүүлэл ба харьцуулал

Зохиогч:

Он: 2019Гарчиг: 1-р бүлэг. Философи мэдлэгийн онцлогийн талаарх судалгаа, сурталчилгаа. 2-р бүлэг. Дорно дахины зарим орны философийн түүхэн дэх ахуйн тухай үзэл. 3-р бүлэг. Өрнөдийн философийн түүхэн ба орчин үеийн онтологи баримтлалуудын тухай. 4-р бүлэг. Эпистемологи. Танин мэдэхүйн онол ба далд мэдлэгийн зарим төрөл. 5-р бүлэг. Шинжлэх ухааны философийн чиглэлүүдийн тухай. 6-р бүлэг. Философи арга ба арга зүйн талаарх өөр өөр үнэлэмж, тайлбар. 7-р бүлэг. Логик дахь философи талын тухайТүлхүүр үгс: Гүн ухаанХуудасны тоо: 546х.Ангилал: 87.3(5Мон)Зохиогчийн 3-н тэмдэгт: Н 91Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Архив фонд [40098] (1ш), Монгол номын фонд [17601] (5ш). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
XX, XXI зууны эхэн үеийн монголын нийгмийн ёс суртахууны төлөв байдал

Зохиогч: Галиндэв Б.

Он: 2013Гарчиг: Күнзийн ёс зүйн философи. Буддын шашны ёс зүйн үзэл. Христийн шашны ёс зүйн үзэл. Аристотелийн ёс зүйн үзэл. И.Квантын ёс зүйн үзэл. Ашиг тусын ёс зүй. А.Шопенгуаэрын ёс зүйн үзэл. Ф.Ницще-гийн ёс зүйн үзэл. Марксист ёс зүй. Мэдлэгийн ёс зүй. Монголчуудын ёс зүйн билиг сургаал. XIX-XX зууны өрнөдийн философи дахь ёс зүйн үзлүүд. Олон улсын харилцааны ёс зүй. Эх оронч хөдөлгөөнөөс их гүрний эрхшээлд. Хүний мөн чанарт харш нийгэм. Уриа, лоозонгоор жигүүрлэсэн социалист хөдөлмөр. Монгол сэхээтний ёс суртахууныг хөрөглөхүй. Үзэл сурталд ууссан ёс суртахуун. Задгайрсан цаг. Эх оронч үзлийн тухай яриа өдөхүй. Эх оронч үзлийн тухай яриа өдөхүйТүлхүүр үгс: Нийгмийн гүн ухаанХуудасны тоо: 349х.Ангилал: 87.6Зохиогчийн 3-н тэмдэгт: Г 199Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Монгол номын фонд [12468] (1ш). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
Адвайта Веданта ба Платоны философи дахь метафизик,онтологи үзлийг харьцуулан шинжлэх нь

Зохиогч: Мөнхжавхлан Баатарын; Дагзмаа Б., Янжинсүрэн С.

Он: 2017Гарчиг: Нэгдүгээр бүлэг . Энэтхэгийн философи бүрэлдэн төлөвшихөд нөлөөлсөн эртний зарим судрын агуулгын онцлогийг сурвалжлах нь. Хоёрдугаар бүлэг .Платон ба шанкарагийн философи дахь жинхэнэ бодит байдлын талаарх баримтлалыг шинжлэх нь. Гуравдугаар бүлэг . Платон философи дахь танин мэдэхүйн асуудлыг шанкарагийн сургаалтай харьцуулах ньТүлхүүр үгс: философи гүн ухаанХуудасны тоо: 134 СД-тэй.Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Монгол судлал [14048] (1ш). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
Англи=English Философи, социологи, шашин судлал, улс төр, сэтгэл судлалын мэргэжлийн оюутны гарын авлага

Зохиогч: Дорждагва Т. Дагзмаа Б., ба бус.

Он: 2004Гарчиг: Философи. Социологи. Шашин судлал. Улс төр судлал. Сэтгэл судлалТүлхүүр үгс: Хэл шинжлэл мэргэжлийн хэлХуудасны тоо: 183х.Ангилал: 81.2Англ-923Зохиогчийн 3-н тэмдэгт: А 618Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Монгол номын фонд [68846] (9ш). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
Ар Монголд орчин үе үгүйлэгдэнэ Философийн шүүмж

Зохиогч: Молор-Эрдэнэ С.

Он: 2011Гарчиг: Ар монголын асуудал Иргэний нийгэм биш Моралийн дутагдал Далд ухамсар биш Хүйсүүдийн ялгаа Соён гэгээрлийн хэрэгцээ Нэн шинэ түүхийн боломжТүлхүүр үгс: Гүн ухаанХуудасны тоо: 190х.Ангилал: 87Зохиогчийн 3-н тэмдэгт: М 684Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Монгол номын фонд [83519] (2ш), Цахим номын фонд [1223] (1ш). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
Аристотель

Зохиогч: Чанышев А.Н.

Он: 2010Гарчиг: Амьдарсан байдал. Зохиолууд нь. Онтологи. Теологи. Өмнөх үеийнхний нь сургаалууд. Математикийн философи. Физик. Огторгуй судлал. Биологи. Сэтгэл судлал. Танин мэдэхүйн онол. Логик. Эрдэм ухааны тухай сургаал. Ёс зүй. Нийгэм улс төрийн үзэл. Эдийн засгийн онол. Гоо зүйТүлхүүр үгс: Гүн ухаанХуудасны тоо: 150х.Ангилал: 87.3(0)Зохиогчийн 3-н тэмдэгт: Ч-219Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Монгол номын фонд [83265] (4ш). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
Ахуйн философи Эх бичгийн эмхтгэл

Он: 2008Гарчиг:Түлхүүр үгс: Гүн ухаанХуудасны тоо: 152x.Ангилал: 87.3я43Зохиогчийн 3-н тэмдэгт: А 906Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Монгол номын фонд [80121] (4ш). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
Аялал жуулчлалын нийгэм-соёлын философийн шинжилгээ

Зохиогч: Гантөмөр Д.

Он: 2019Гарчиг: Нэг. Аялал жуулчлалын философийн онол, арга зүй. Хоёр. Аялал жуулчлалын ахуйн нийгэм-соёл, экологийн үндэслэл. Гурав. Даяаршлын үеийн аялал жуулчлалын хөгжил. Дөрөв. Аялал жуулчлалын удирдлага, төлөвлөлтийн онол, практикТүлхүүр үгс: Соёл, шинжлэх ухаан, боловсрол АялалХуудасны тоо: 194.Ангилал: 75.81Зохиогчийн 3-н тэмдэгт: Г 21Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Архив фонд [40459] (1ш). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
Байгалийн философийн математикийн эхлэл

Зохиогч: Ньютон И.

Ботийн нэр: Биеийн хөдөлгөөний тухайБотийн дугаар: Б. 1Он: 2020Гарчиг: 1-р бүлэг. Дараагийнхаараа батлагддаг эхний ба төгсгөлийн харьцааны арга 2-р бүлэг. Төвд тэмүүлэх хүчийг олох 3-р бүлэг. Экцентрик конусын огтлолоор хөдөж байгаа биеийн хөдөлгөөн 4-р бүлэг. Фокус өгөгдсөн үед эллипс, парабол, гипербол орбитыг тодорхойлох 5-р бүлэг. Нэг ч фокус өгөгдөөгүй байхад орбитыг олохТүлхүүр үгс: Байгалийн шинжлэлХуудасны тоо: 453x.Ангилал: 22гЗохиогчийн 3-н тэмдэгт: Н 897Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Архив фонд [40923] (1ш), Монгол номын фонд [18927] (1ш). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
Байгалийн философийн математикийн эхлэл

Зохиогч: Ньютон И.

Ботийн нэр: Биеийн хөдөлгөөний тухайБотийн дугаар: Б. 2Он: 2020Гарчиг: 1-р бүлэг. Хурдтай пропорционал эсэргүүцэлтэй байх үеийн биеийн хөдөлгөөний тухай 2-р бүлэг. Хурдны квадраттай пропорционал эсэргүүцэлтэй орчин дахь биеийн хөдөлгөөний тухай 3-р бүлэг. Зарим хэсгээрээ хурдны нэг, зарим хэсгээрээ хоёр зэрэгттэй пропорционал эсэргүүцэлтэй үеийн биеийн хөдөлгөөний тухай 4-р бүлэг. Эсэргүүцэлтэй орчин дахь биеийн тойрог эргэлтийн тухай 5-р бүлэг. Шингэн шахагдах ба нягтын тухай, гидристатикийн тухайТүлхүүр үгс: Байгалийн шинжлэлХуудасны тоо: 250x.Ангилал: 22гЗохиогчийн 3-н тэмдэгт: Н 897Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Архив фонд [40924] (1ш), Монгол номын фонд [18928] (1ш). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
Байгалийн философийн математикийн эхлэл

Зохиогч: Ньютон И.

Ботийн нэр: Ертөнцийн тогтолцооны тухайБотийн дугаар: Б. 3Он: 2020Гарчиг: Физик дэх оюун дүгнэлтийн дүрэм Үзэгдэл Санал Сарны орбитын огтлолцлын цэгийн хөдөлгөөний тухай Жишээ Ерөнхий сургамж Академич А.Н.Крыповын тайлбар Утгын хэлхээ Нэрийн хэлхээТүлхүүр үгс: Байгалийн шинжлэлХуудасны тоо: 210x.Ангилал: 22гЗохиогчийн 3-н тэмдэгт: Н 897Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Архив фонд [40925] (1ш), Монгол номын фонд [18929] (1ш). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
Байгалийн хувьслын философи

Зохиогч: Чулуунжав Д.

Он: 2014Гарчиг: Материйн амьгүй болон амьд хэлбэрийн хувьсгалын философи. Дэлхий ба хүн: Гарвал, түүх, ирээдүй. Материйн хэлбэрүүдийн хувьсгалын философи тусгалТүлхүүр үгс: Гүн ухаанХуудасны тоо: 181х.Ангилал: 87Зохиогчийн 3-н тэмдэгт: Ч-891Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Монгол номын фонд [88129] (3ш). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
Бий эсвэл байх Нийгэмийг шинэчлэх амин сүнс

Зохиогч: Фромм Э.

Он: 2009Гарчиг: Бий ба Байх хоёрын ялгааг ойлгох нь Шүлэглэлийн жишээнүүд Хэлний хэрэглээн дэх өөрчлөлтүүд Ду Марсай ба Марзсын ажиглалтууд Өнөөгийн хэлний хэрэглэгээ Ухагдахуунуудын этимологи руу Байхын тухай философичилсон концэпц Бий ба Байх хоёр хуучин ба шинэ тэстамэнтэд бас мастер Экхартын бичлэгүүдэд хэрхэн тусгагдсанТүлхүүр үгс: Гүн ухаанХуудасны тоо: 278x.Ангилал: 87.6Зохиогчийн 3-н тэмдэгт: Ф 915Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Монгол номын фонд [81916] (3ш). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
Боловсролын тухай Жон Дьюигийн философи үзэлд хийсэн шинжилгээ Монголын улсын ерөнхий боловсролын шинэчлэлийн жишээн дээр

Зохиогч: Уянга Гансүхийн; Дарьхүү Р.

Он: 2018Гарчиг: 1-р бүлэг. Боловсролын талаарх Ж.Дьюигийн философи үзэл, түүний онцлог. 2-р бүлэг. Монгол улсын ерөнхий боловсролын шинэчлэлд прагматизмын үүднээс хандах хэрэгцээ, шаардлага, түүний хэрэгжилт, үр дүн. ДүгнэлтТүлхүүр үгс: Гүн ухаанХуудасны тоо: 120 CD.Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Монгол судлал [14131] (1ш). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
Боловсролын философи үзэл санаа эрт ба эдүгээ

Зохиогч: Ичинхорлоо Ш.

Он: 2007Гарчиг: Боловсролын философийн тухай ойлголт. Боловсролын философийн зорилго судлах зүйл . Боловсролын философийн ухагдахуун. Боловсролын философийн хөгжил үзэл онолууд. Эртний Боловсролын философийн хөгжил. Дундад зууны Боловсролын философийн хөгжилТүлхүүр үгс: Соёл, шинжлэх ухаан ,боловсролХуудасны тоо: 70х.Ангилал: 74.03Зохиогчийн 3-н тэмдэгт: И 967Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Монгол номын фонд [77299] (4ш). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
Боловсролын философийн зарим асуудлууд Багш бэлтгэх их дээд сургуулийн оюутан сурагчдад зориулав

Зохиогч: Бүжидмаа Ц.

Он: 1996Гарчиг: Боловсролын философийн онолын асуудалд. Нийгэм боловсролын шүтэлцээ. Боловсролын философийн арга зүйн асуудалдТүлхүүр үгс: Соёл шинжлэх ухаан боловсрол Ерөнхий сурган хүмүүжүүлэх ухаанХуудасны тоо: 68х.Ангилал: 74.00Зохиогчийн 3-н тэмдэгт: Б 83Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Монгол номын фонд [56276] (1ш). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
Буддын билиг бирамидын философи үзэл

Зохиогч: Гантуяа Магсаржавын; Лувсанцэрэн Г.

Он: 1994Гарчиг: Нэгдүгээр бүлэг. Буддын дхармын онол-билиг барамидын сургаалын эх тулгуур. Хоёрдугаар бүлэг. Илт онол-билиг барамидын гол ойлголт. Гуравдугаар бүлэг. Үнэмлэхүйн тухай билиг барамидын сургаалТүлхүүр үгс: Гүн ухаанХуудасны тоо: 131.Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Монгол судлал [7940] (1ш). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
Буддын философи судлалын зарим асуудал Өгүүллийн эмхтгэл

Зохиогч: Гантуяа М.

Он: 2004Гарчиг: Буддын судалгааны арга зүйн асуудалд. Буддизмын түүх, онолын судлалд. Абхидхарма философийн асуудлуудТүлхүүр үгс: ШашинХуудасны тоо: 196х.Ангилал: 87.3Зохиогчийн 3-н тэмдэгт: Г 21Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Монгол номын фонд [69984] (4ш). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
Германы сонгодог гоо зүй Немецкая классическая эстетика

Зохиогч: Төмөрбаатар Ж., Дэлгэрмаа Б.

Он: 2007Гарчиг: Германы философичид. Германы сонгодог гоо зүй, түүний онцлог. Германы сонгодог гоо зүй дэх урлаг, гоо зүйн онолын асуудлуудТүлхүүр үгс: Гүн ухаанХуудасны тоо: 154х.Ангилал: 87.8(4Гер)Зохиогчийн 3-н тэмдэгт: Т 587Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Монгол номын фонд [76760] (4ш). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
 <<  <  1  2  3  ...  11    >>