нтб

| Гарчгийг сонгох:
Ёс суртахууны удирдамж Насан туршийн боловсролын сурах бичиг

Он: 2016Гарчиг: 1-р бүлэг. Амьдралын баялаг болгох ёс суртахуун 2-р бүлэг. Аз жаргалд хөтлөх зан суртахуун 3-р бүлэг. Уужуу, зөөлөн сэтгэлийг төлөвшүүлэх 4-р бүлэг. Шударга ёс ба энэрэн нигүүлсэх сэтгэлийг төлөвшүүлэх 5-р бүлэг. Хүн ёсны хариуцлагаа биелүүлэх 6-р бүлэг. "Гэр бүл, улс нийгэм, зөв амьдралын тулгуур" болсон эрхэм хүмүүний ачийг хариулах 7-р бүлэг. Өөрийн болон бусдын сэтгэлийг хөгжүүлэх 8-р бүлэг. Гэрэлт ирээдүйг бүтээхТүлхүүр үгс: Гүн ухаанХуудасны тоо: 82x.Ангилал: 87.7Зохиогчийн 3-н тэмдэгт: Ё 99Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Архив фонд [40143] (1ш), Монгол номын фонд [17764] (2ш). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
Ёс суртахууны шинжлэх ухааны ерөнхий онол Насан туршийн боловсролын сурах бичиг

Он: 2016Гарчиг: 1-р бүлэг. Ёс зүй, ёс суртахууны зорилго 2-р бүлэг. Аз жаргалд хөтлөх зан суртахуун 3-р бүлэг. Ёс суртахууны хамтын нөхөрлөл байгуулах 4-р бүлэг. "Энгийн ёс суртахуун"-аас дээд ёс суртахуун" руу 5-р бүлэг. "Би" төвт үзлээс ангид байх 6-р бүлэг. Шударга ёс ба энэрэн нигүүлсэх сэтгэл 7-р бүлэг. Үүргээ нэн тэргүүнд хэрэгжүүлэх 8-р бүлэг. "Гэр бүл, улс нийгэм, зөв амьдралын тулгуур" болсон эрхэм хүмүүний ачийг хариулах 9-р бүлэг. Өөрийн болон бусдын сэтгэлийг хөгжүүлж гэгээрүүлэх 10-р бүлэг. Ёс суртахууны шалтгаан үр дагаврын мөн чанар Дээд ёс суртахууныг хэрэгжүүлэх арга зүйн зөвлөмжТүлхүүр үгс: Гүн ухаанХуудасны тоо: 104x.Ангилал: 87.7Зохиогчийн 3-н тэмдэгт: Ё 99Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Архив фонд [40144] (1ш), Монгол номын фонд [17766] (2ш). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
Монголын боловсрол судлалын шинэ парадигм

Зохиогч: Бэгз Н.

Он: 2011Гарчиг: Боловсрол судлалын орчин үеийн асуудлууд. Монголын боловсрол судлалын хөгжил. Боловсролын уламжлалын судалгаа. Нийгэм ба боловсрол. Глобальчлал ба монголын боловсрол. Боловсролын харьцуулсан судалгаа. Боловсролын шинчлэлийн бодлого. Насан туршийн боловсролын шинэ үеТүлхүүр үгс: Соёл шинжлэх ухаан боловсрол Боловсрол ба сурган хүмүүжүүлэх сэтгэлгээний түүхХуудасны тоо: 369х.Ангилал: 74.03(5Мон)Зохиогчийн 3-н тэмдэгт: Б 922Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Монгол номын фонд [12862] (3ш). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
Өөрөө бие дааж, мэдлэг эзэмших арга

Зохиогч: Тогооч Б.

Он: 2014Гарчиг: Мэтгэлцээний гайхамшиг. Уран илтгэлд суралцахуй. Сайхан зөв бичихийг хүсвэл. Эсээ бичих аргачлал. Мэдлэгээ дүгнэх шалгуурТүлхүүр үгс: Соёл, шинжлэх ухаан, боловсролХуудасны тоо: 188х.Ангилал: 74.200Зохиогчийн 3-н тэмдэгт: Т 438Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Монгол номын фонд [89309] (3ш). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах