Бичгийн машины өдөрт

| Гарчгийг сонгох:
Арван хурууны бичээч: МХЗЭ-ийн XVIII их хуралд зор.- в

Он: 1983Гарчиг: Бичгийн машины тухай товчхон. Бичгийн машины төрөл. Машин бичлэгийн үндсэн материал. Бичээчийн багаж хэрэгсэл. Бичгийн машиныг эзэмших нь. Бичгийн машинаар бичиж сурах аргаТүлхүүр үгс: Эийн засаг Удирдлагыг зохион байгуулах арга, техникХуудасны тоо: 39x.Ангилал: 65.9(5)218Зохиогчийн 3-н тэмдэгт: А 79Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Монгол номын фонд [153] (3ш). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
Бичээчийн суралцах, бичгийн машин

Зохиогч: Банди Ө., Цэрэннадмид Д.

Он: 1987Гарчиг: Арван хуруугаар бичгийн машин цохиж сурах арга. Бичгийн машины төрөл, механмизмын ажиллагаа. Бичгийн машинаах машиндах арга. Хурдан машиндах ажил. Товчлох тодруулах, оолшруулах арга. Бичгийн машинд хийх үйлчилгээ. Машины бичээч нарын хөдөлмөрийн эрүүл ахуй. Зарим нд ангийн ажиллагаа, машины хориог авах. Араб, ром тоо, зарим тэмдгийг машиндахТүлхүүр үгс: Техникийн шинжлэх ухаан Машинаар бичихХуудасны тоо: 135х.Ангилал: 37.874Зохиогчийн 3-н тэмдэгт: Б 23Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Монгол номын фонд [29751] (6ш). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
Китайская пишущая машина Лексикографический этюд

Зохиогч: Маракуев А.В.

Он: 1932Гарчиг:Түлхүүр үгс: хэл шинжлэл бусад хэлнүүдХуудасны тоо: 25c.Ангилал: 49 КитЗохиогчийн 3-н тэмдэгт: М 25Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Өрнө дахины фонд [23298] (1ш). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
Машин бичлэгт сурах арга

Зохиогч: Наеий Г.

Он: 1974Гарчиг: Бичгийн машины тухай товчхон. Бичээчийн хөдөлмөрийн нөхцөл. Бичээчийн эрүүл ахуйн гимнастик. Машин бичлэгийн үндсэн материал. Бичгийн машинтай харьцахуй. Бичгийн машинаар бичих дасгал. Бичгийн машин дээр ажиллах ерөнхий журам. Гар бичмэлийг хэвлэлд бэлтгэх тухай. Албан хэрэг хөтлөх үндсүүд ба нарийн бичгийн даргын ажил. Бичгийн машиныг арчлах тухай. Бичгийн машиныг шилж авах тухайТүлхүүр үгс: Техникийн шинжлэх ухаанХуудасны тоо: 148х.Ангилал: 652.2Зохиогчийн 3-н тэмдэгт: Н 17Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Архив фонд [7578] (1ш), Монгол номын фонд [144098] (5ш). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
Эрдэм шинжилгээний өгүүллүүд

Зохиогч: Пэрлээ Х.

Ботийн нэр: Ботийн дугаар: Цувр. 2Он: 2001Гарчиг: Булшнаас олдсон зуузай буюу дэгрээ тэмдгийн учир. Үйсэнд бичсэн цаазын өөдөс. Хүн чулуун хөшөөний үүсэл хувьслын тухай. Октябрийн хувьсгалын нөлөө Монголд нэвтэрч байсан тухай. Зөвлөлт Орос улсын нэгэн мэдэгдэл бичгийн тухай. Ялтсан гутал. Шар туужийн зохиогчийн тухай. Килан булш. Монголд барилгын ухаан хөгжсөн тухай асуудалд. Монголын тамга зүйн асуудалд. Тодруулж судлууштай нэгэн түүхт хөрөг. Кара-корумын чулууны мөр. Монголын соёлын түүхийн тухай хэдэн мэдээ. Үл мэдэгдэх бичээст дээврийн ваарны өөдөс. Киданчуудын модон онгодын тухай. Монголд бичгийн машин нэвтэрсэн тухай. Тооно уулын хятад бичээс. Чин толгойн балгасны бичигт ваарТүлхүүр үгс: Түүх Монголын түүхХуудасны тоо: 355х.Ангилал: 63.3(5Мон)Зохиогчийн 3-н тэмдэгт: П 97Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Монгол номын фонд [60812] (2ш). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах