Байгаль хамгаалах өдөрт "Цэнхэр алт усаа хайрлая, ой модоо хайрлая"-2021

| Гарчгийг сонгох:
Байгаль хамгаалал байгаль орчны эрх зүйн асуудал Гарын авлага

Зохиогч: Адъяа Я., Тэрбиш Х.

Он: 2009Гарчиг: Монголын байгаль хамгаалах уламжлал. Тусгай хамгаалалттай газар нутаг. Байгаль хамгаалал ба тогтвортой хөгжил. Байгаль орчны бодлогын үндсэн чиглэлүүд . Байгаль орчны салбарын эрх зүйн зохицуулалт . Байгаль орчны салбарын бодлого, хөтөлбөрийн товч тодорхойлол . Байгаль орчны бодлого, хөтөлбөрийн жагсаалт. Монгол улсын Байгаль орчны салбар дахь олон улсын хамтын ажиллагаа, нэгдэн орсон гэрээ конвенци. Монгол улсаас CITES- ийн I ба II хавсралтад орсон амьтан, ургамлын зүйлүүдийн жагсаалт. Монгол орны байгалийн бүс, бүслүүрийн онцлог, биологийн төрөл зүйл. Монгол орны байгалийн баялгийн нөөц. Нутгийн иргэдэд түшиглэсэн байгалийн нөөцийн менежментийн асуудал. Монгол орны биологийн төрөл зүйлийн ашиглал, хамгаалал. Монгол орны усны нөөцийн ашиглал, хамгаалал. Агаарын орчныг хамгаалах асуудал. Химийн бодисын ашиглал, хууль тогтоомжийн хэрэгжилт. Ахуйн болон үйлдвэрлэлийн хог хаягдал хаях, цуглуулах,тээвэрлэх, ашиглах харилцаа. Газрыг зүй зохистой ашиглах, хамгаалах асуудал. Монгол орны цөлжилт, нөлөөлж буй хүчин зүйл, тэмцэх зарим асуудал. Экологийн хохирол, үнэлгээ. Байгал орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ, түүний зарим, ач холбогдол, эрх зүйн орчин. Төрийн албан хаагч- байгаль хамгаалагчийн ажиллах нөхцөл, баталгааТүлхүүр үгс: Газрын (Хөдөө аж ахуйн) хууль. Уулын хууль. Ойн хууль. Усны хуульХуудасны тоо: 188х.Ангилал: 67.407Зохиогчийн 3-н тэмдэгт: А 298Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Монгол номын фонд [10931] (2ш). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
Байгаль хамгаалах монгол уламжлал Заах арга зүйн зөвлөмж

Он: 1995Гарчиг: Ургамал, амьтан устгах, ховордох нь хүн биднээс шалтгаална. Байгаль хамгаалах зан үйл ба биологийн тасралтгүй боловсрол. Ургамал хамгаалах монгол ухаан. Монгол ардын байгаль хамгаалах уламжлалыг байгаль шинжлэлийн хичээлтэй уялдуулах ньТүлхүүр үгс: Байгалийн шинжлэл Ургамал судлалХуудасны тоо: 40х.Ангилал: 20.1Зохиогчийн 3-н тэмдэгт: Б 18Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Монгол номын фонд [54596] (4ш). Шилжүүлгэнд (1). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
Байгаль эрүүл энхийн өлгий

Зохиогч: Зориг Г.

Он: 1985Гарчиг: Агаар амьдралыг тэтгэгч. Байгалийн хэмнэл, нарны үйлчлэл нөлөө. Ус-гайхамшигт шингэн. Ой мод эрүүл мэнд. Спорт агнуур эрүүл мэнд. Байгалийн нөөц баялгийг эмчилгээ сувилгаанд ашиглах ньТүлхүүр үгс: Анагаах ухаан Нийгмийн эрүүл ахуй ба эрүүлийг хамгаалахын зохион байгуулалтХуудасны тоо: 119х.Ангилал: 51.1Зохиогчийн 3-н тэмдэгт: З-86Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Монгол номын фонд [19701] (12ш). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
БНМАУ-ын ой мод ба хадлан бэлчээрийн газрыг гал түймэрийн аюулаас сэргийлэх ба эсэргүүцэн устгах тухай тогтоол тушаал зааврууд

Он: 1945Гарчиг:Түлхүүр үгс: Хөдөө аж ахуй Ой мод Тушаал заавруудХуудасны тоо: 39х.Ангилал: 634.9Зохиогчийн 3-н тэмдэгт: Б 823Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Монгол номын фонд [15074] (5ш). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
БНМАУ-ын ой,модны аж үйлдвэрийн хөгжилт

Зохиогч: Ренчин Н., Даш Я.

Он: 1984Гарчиг: БНМАУ-ын ой мод аж үйлдвэр үүсч байгуулагдсан үев 1924-1940 БНМАУ-д социализм байгуулах үеийн ой, модны аж үйлдвэр 1940-1960 БНМАУ-ын ойн фондын байршил, бүтэц БНМАУ-ын ан, агнуурын аж ахуйн хөгжилт БНМАУ-ын улс ардын аж ахуйд ой, модны аж үйлдвэрийн эзлэх байр суурь өссөн нь 1960-1984 Ой модны аж үйлдвэрийн хөгжилд ЗХУ-ын үзүүлсэн тусламжТүлхүүр үгс: Техникийн шинжлэх ухаан Мод боловсруулах үйлдвэрлэлХуудасны тоо: 206x.Ангилал: 37.13Зохиогчийн 3-н тэмдэгт: Р 39Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Монгол номын фонд [10230] (1ш). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
Газар усаа хайрлая

Зохиогч: Бүдэр Т.

Он: 1990Гарчиг: Газрын тухай товч ойлголт Хөрсний элэгдэл Хөдөө аж ахуйн эдэлбэр газрын хөрс ургамлыг хамгаалах Бусад нөлөөллөөс газрын хөрсийг хамгаалахТүлхүүр үгс: Байгалийн шинжлэл Байгаль хамгаалалХуудасны тоо: 158x.Ангилал: 20.1Зохиогчийн 3-н тэмдэгт: Б 826Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Монгол номын фонд [48410] (3ш). Шилжүүлгэнд (1). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
Голын усны чанарын хяналт шинжилгээ болон хөрсний судалгаа хийх арга зүй Сургагч багш нарт зориулсан гарын авлага

Он: [2011]Гарчиг: Голын экологи ба усны чанар. Монгол орны гол мөрөн. Голын ёроолын макро сээр нуруугүйтэн ба усны чанар. Голын хяналт шинжилгээний аргууд. Голын ерөнхий физик шинж чанарын шинжилгээ. Усны биологийн шинжилгээ. Гэдэсний бүлгийн савханцрын үнэлгээ. Хэрэглэсэн тэжээлт орчинг халдваргүйжүүлж, устгах арга. Хээрийн судалгааны ажлыг зохион байгуулахад анхаарах асуудлууд. Судалгааны үр дүн, өгөгдлийг боловсруулах, тайлагнах. Өгөгдөлд дүн шинжилгээ хийх. Үр дүнг танилцуулах. Голын усны чанарыг сайжруулах арга хэмжээ зохион байгуулах. Голын хяналт шинжилгээний ажлын төлөвлөгөө гаргах. Хөрсний тухай ерөнхий ойлголт. Хөрсний хими болон физик шинжилгээ. Хөрсний шинж чанарыг тодорхойлох удирдамж. Хөрсний температурыг хэмжих. Хөрсний чийгийг хэмжих. Хөрсний pH хэмжих. Хөрсний үржил шимийг тодорхойлохТүлхүүр үгс: Ус судлалХуудасны тоо: 186х Зур.Ангилал: 26.22Зохиогчийн 3-н тэмдэгт: Г 529Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Монгол номын фонд [10867] (1ш). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
Дусал усны аян

Зохиогч: Архангельский В.

Он: 1969Гарчиг: Хар амны тохой. Ус тэнгэр хоёр. Ай-Петри уулын оргилд. Удирдагчийн яриа. Тэнгэрт үүл нүүж байна. Бороо яаж үүсдэг вэ? Сэвсгэр цасны өлгийд. Мөсөн бүрхүүл. Усны уурын таван хувцас. Манай орны гол мөрөн. Ижил мөрнөөр. Талын ба уулын гол. Газрын гүндТүлхүүр үгс: Байгаль шинжлэл Цаг уур судлалХуудасны тоо: 68.Ангилал: 551.5Зохиогчийн 3-н тэмдэгт: А 778Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Монгол номын фонд [127777] (5ш). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
Зайнаас тандан судлах аргаар усан сан бүхий газрын эргийн шугамыг зураглах аргазүйг боловсруулах Магистрын ажил: Е443600

Зохиогч: Чинзориг Д.

Он: 2011Гарчиг: Зайнаас тандан судлалын тухай Газарзүй мэдээллийн систем Судалгаанд ашигласан мэдээ, материал Судалгааны арга зүй Зайнаас тандан судлалын тухай Газарзүй мэдээллийн систем Судалгаанд ашигласан мэдээ, материал Судалгааны арга зүйТүлхүүр үгс: физик газарзүй ус судлал зайнаас тандан судлах усан сан дипломХуудасны тоо: 34 хууд.Ангилал: 26.82+22.3 Зохиогчийн 3-н тэмдэгт: Ч-63Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Эрдэм судлал [303767] (1ш). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
Манай дэлхий Газар зүйн товч лавлах Улс орон, Хот суурин, Уул ус

Зохиогч: Цэгмид Ш.

Ботийн нэр: ЕвразиБотийн дугаар: Он: 2001Гарчиг: Монгол улстай дипломат харилцаатай улс. Азербайжан. Арабын нэгдсэн Эмират улс. Армян. Афганистан. Балба. Бангладеш. Бахрейн улс. Хот суурин. Нам доор газар. Арал. Хойг. Гол мөрөн. Нуур. Тэнгис. Булан. ХоолойТүлхүүр үгс: Байгалийн шинжлэл Улс орон судлал Орон нутаг судлалХуудасны тоо: 444х.Ангилал: 26.89(5)я2Зохиогчийн 3-н тэмдэгт: Ц 97Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Монгол номын фонд [61173] (1ш). Шилжүүлгэнд (1). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
Моддын өсөлтөнд бордоо болон усалгааны үзүүлэх нөлөө (Төв аймгийн Лүн сумын ойжуулсан талбайн жишээгээр): Магистрын зэрэг горилсон судалгааны ажил.- Мэргэжлийн индекс: Е08210101

Зохиогч: Нандингэрэл Д.

Он: 2017.-Гарчиг: Байгаль цаг уурын онцлог Модлог ургамлын экологи, биологийн онцлог Зүйлийн сонголт, ургамлын материал Моддын өсөлт хөгжилтТүлхүүр үгс: магистрын ажил ой судлал ойжуулалтХуудасны тоо: 41х. CD.Ангилал: 43.4Зохиогчийн 3-н тэмдэгт: Н-28Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Эрдэм судлал [306131] (1ш). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
Монгол орны гадаргын ус

Зохиогч:

Он: 1999Гарчиг: Ус зүй. Урсацын норм ба хувьсал. Жилийн доторхи урсацын хуваарилалт. Шар усны ба хур борооны үерийн хамгийн их урсац. Гачиг үеийн урсац. Харшаасны урсац ба гулдрилын процесс. Гадаргын усны химийн найрлага, чанар. Гол мөрний дулаан болон мөсний горим. Нуур. Мөстөл. Рашаан. Гадаргын усны нөөц, экологи- эдийн засгийн үнэлгээТүлхүүр үгс: Байгалийн шинжлэл Ус судлалХуудасны тоо: 360х.Ангилал: 26.22Зохиогчийн 3-н тэмдэгт: М 77Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Монгол номын фонд [59182] (1ш). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
Монгол орны геоэкологийн асуудал

Зохиогч:

Ботийн нэр: Ботийн дугаар: №03Он: 2003Гарчиг: Газрын нөөц, газар ашиглалт. Усны нөөц, ус ашиглалт. Ойн нөөц, ой хамгаалал. Экологи. Ахмад эрдэмтдийн үйл амьдралаас. МэдээлэлТүлхүүр үгс: Байгалийн шинжлэл Байгаль хамгаалал ЭкологиХуудасны тоо: 231х.Ангилал: 20.18Зохиогчийн 3-н тэмдэгт: М 692Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Монгол номын фонд [88673] (2ш). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
Монгол орны геоэкологийн асуудал

Зохиогч:

Ботийн нэр: Ботийн дугаар: №04Он: 2004Гарчиг: Экологи. Усны нөөц усны ашиглалт. Газрын нөөц газар ашиглалт. Ойн нөөц ой хамгаалал. МэдээлэлТүлхүүр үгс: Байгалийн шинжлэл Байгаль хамгаалал ЭкологиХуудасны тоо: 351х.Ангилал: 20.18Зохиогчийн 3-н тэмдэгт: М 692Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Монгол номын фонд [88676] (2ш). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
Монгол орны геоэкологийн асуудал

Зохиогч:

Ботийн нэр: Ботийн дугаар: №5Он: 2005Гарчиг: Ойн нөөц, ой хамгаалал. Газрын нөөц, газар ашиглалт. Усны нөөц, ус хамгаалал. Экологи. МэдээлэлТүлхүүр үгс: Байгалийн шинжлэл Байгаль хамгаалал ЭкологиХуудасны тоо: 285х.Ангилал: 20.18Зохиогчийн 3-н тэмдэгт: М 682Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Монгол номын фонд [72853] (3ш). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
Монгол орны геоэкологийн асуудал

Зохиогч:

Ботийн нэр: Ботийн дугаар: №6Он: 2006Гарчиг: Газрын нөөц, газар ашиглалт. Усны нөөц, ус ашиглалт. Ойн нөөц, ой хамгаалал. ЭкологиТүлхүүр үгс: Байгалийн шинжлэл Байгаль хамгаалал ГеоэкологиХуудасны тоо: 284х.Ангилал: 20.18Зохиогчийн 3-н тэмдэгт: М 692Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Монгол номын фонд [76191] (4ш). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
Монгол орны геоэкологийн асуудал

Зохиогч:

Ботийн нэр: Ботийн дугаар: №7Он: 2008Гарчиг: Усны нөөц, ус ашиглалт Газрын нөөц, газар ашиглалт Ойн нөөц, ой хамгаалал ЭкологиТүлхүүр үгс: Байгалийн шинжлэл Байгаль хамгаалал ГеоэкологиХуудасны тоо: 272х.Ангилал: 20.18Зохиогчийн 3-н тэмдэгт: М 692Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Монгол номын фонд [80379] (3ш). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
Монгол орны геоэкологийн асуудал

Зохиогч:

Ботийн нэр: Ботийн дугаар: №08Он: 2009Гарчиг: Ойн нөөц, ой хамгаалал Усны нөөц, ус ашиглалт Экологи Газрын нөөц, газар ашиглалт МэдээлэлТүлхүүр үгс: Байгалийн шинжлэл Байгаль хамгаалал ЭкологиХуудасны тоо: 199х.Ангилал: 20.18Зохиогчийн 3-н тэмдэгт: М 692Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Монгол номын фонд [82983] (3ш). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
Монгол орны геоэкологийн асуудал

Зохиогч:

Ботийн нэр: Ботийн дугаар: Тусгай дугаарОн: 2011Гарчиг: Усны нөөц, ус ашиглалт. Ой нөөц ой хамгаалал. Газрын нөөц газар ашиглалт ба цөлжилт. Экологи. Манай эрдэмтэдТүлхүүр үгс: Байгалийн шинжлэл Байгаль хамгаалал ЭкологиХуудасны тоо: 239х.Ангилал: 20.18Зохиогчийн 3-н тэмдэгт: М 692Төлөв:Ном захиалахад бэлэн байна: Монгол номын фонд [89247] (3ш). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
Монгол орны геоэкологийн асуудал

Ботийн нэр: Ботийн дугаар: Б. 10Он: 2014Гарчиг: Орчин судлал ба экологи. Байгаль орчны менежмент, төлөвлөлт. Нөхөн сэргээлтийн экологи. Үнэлгээ, зураглал ба судалгааны аргазүй. Эрдэмтний булан. Мэдээ мэдээлэлТүлхүүр үгс: Байгалийн шинжлэл Байгаль оновчтой ашиглалт Байгаль хамгаалалХуудасны тоо: 273х.Ангилал: 20.18Зохиогчийн 3-н тэмдэгт: М 692Төлөв:Бэлэн биш байна.Шилжүүлгэнд (1). Захиалга өгөх Өөр жагсаалтруу хадгалах
 <<    1  2  3  4  5    >>