Шинэ жагсаалт үүсгэх
  1.  Дурын хүн ном нэмэх.(Энэ жагсаалтын хувьд хүн бүр ном нэмж болох бөгөөд ямар нэгэн зөвшөөрөл шаардлагагүй.)
  2.  Дурын хүн өөрийн нэмсэн номыг устгах боломжтой..
  3.  Дурын хүн бусдын оруулсан номыг устгах боломжтой.
Цуцлах