Энгийн MARC ISBD
Зүйлийн төрөл Байршил Ангилал Дансны дугаар Төлөв Буцааж өгөх огноо Баркод Формат Ном захиалганд байна
Ном Ном
Архив фонд
11
Номын сан номзүйн ангилал 42129 Ном захиалахад бэлэн байна. 003110042129 11
Ном Ном
Үзэсгэлэн (Д. Нарантуяа)
3
Номын сан номзүйн ангилал 20786 Ном захиалахад бэлэн байна. 000030020786 3
Ном Ном
Монгол номын фонд
3
Номын сан номзүйн ангилал 20787 Ном захиалахад бэлэн байна. 000030020787 3
Нийт захиалга: 0

Монгол

Зурган дээр дарж хар