Энгийн MARC ISBD
Зүйлийн төрөл Байршил Ангилал Дансны дугаар Төлөв Буцааж өгөх огноо Баркод Формат Ном захиалганд байна
Ном Ном
Архив фонд
11
Номын сан номзүйн ангилал 42127 Ном захиалахад бэлэн байна. 003110042127 11
Ном Ном
Монгол номын фонд
2
Номын сан номзүйн ангилал 96658 Ном захиалахад бэлэн байна. 000020096658 2
Ном Ном
Үзэсгэлэн (С. Гэрэлтуяа)
2
Номын сан номзүйн ангилал 96659 In transit from Монгол номын фонд to Үзэсгэлэн (С. Гэрэлтуяа) since 2022-07-21 10:18:37 000020096659 2
Нийт захиалга: 0

Монгол

Зурган дээр дарж хар